PRESSE

Vi lægger vægt på en åben dialog med pressen. Har du spørgsmål, kan du kontakte os.

Pressekontakt:

Kommunikationsansvarlig Simon N. Madsen

T: 3198 0380

E: snm@faelledby.dk

 

Hent billeder og visualiseringer:

Vi har samlet en række visualiseringer, som kan hentes via By & Havns mediearkiv. Hent dem her.

SENESTE NYHEDER

Fælledby indgår aftale om 125 almene plejeboliger

3. oktober 2022

Plejeboligerne placeres centralt i bydelens sydlige nabolag med kort afstand til både byliv og bynær…

Lancering: Boliger for det gode naboskab

14. juni 2022

Naboskab og samvær opstår primært omkring ankomsten til vores boliger, og det skal vi udnytte…

Vi genoptager komprimering på projektområdet

11. april 2022

Den såkaldte forkomprimering, som er en del grundmodningen på Fælledbys område, genoptages mandag den 11.…

Ingeniør og arkitekt: Derfor er træbyggeri den rette vej at gå

3. marts 2022

Fælledby skal primært opføres i træ. Træbyggeri kan potentielt bidrage med mere end en femtedel…

Lancering: Se Fælledbys første boligbyggeri

3. marts 2022

Tegnestuen Holscher Nordberg præsenterer her Fælledbys første boligprojekt. Et træbyggeri i varierede højder og med…

Totalentreprenør udpeget til de første boligbyggerier

16. februar 2022

De nordjyske modulbyggere, Scandi Byg, bliver den første totalentreprenør på Fælledbys kommende boligbyggeri og skal…

Tilladelse til indhegning og fældning af kratområde er i hus

23. januar 2022

Mandag den 24. januar påbegynder Fælledby indhegning og fældning i projektområdets nordøstlige krat, hvor der…

Fælledby fortsætter ikke sagen i landsretten

12. januar 2022

Efter at to klagenævn gav Fælledby medhold på alle punkter og byretten ophævede fogedforbuddet, har…

Københavns Byret ophæver byggeforbud

23. december 2021

Efter at to klagenævn har stadfæstet gyldigheden af Fælledbys lokalplan, har byretten i dag ophævet…

Klagenævn med endelig afgørelse: Lokalplan og miljørapport er gyldige

14. december 2021

Klagerne i Fælledby-sagen får ikke medhold. Det har to klagenævn i dag afgjort og stadfæster…

Bliv klogere på fakta om Fælledby

11. november 2021

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet – fra naturbeskyttelse i området til højden…

Fælledby kærer byrettens kendelse

25. august 2021

Fælledby P/S standsede arbejdet umiddelbart efter byrettens kendelse d. 17. august 2021, og siden da…

Fælledby skal standse det forberedende nedrivnings- og jordarbejde, lyder afgørelse fra Københavns Byret

17. august 2021

Fælledby fortsætter den tætte dialog med myndighederne om behovet for yderligere dokumentation af naturbeskyttelsen i…

Grundmodningen og nedrivningsarbejdet fortsætter

15. juli 2021

Kommunens advokat har vurderet, at arbejdet med nedrivning af det tidligere vandrehjem samt den indledende…

Boligbyggeri sættes på pause

8. juli 2021

Planklagenævnet og Miljø- & Fødevareklagenævnet har meddelt, at igangværende byggeaktiviteter skal standses. Nævnene har meddelt,…

Sidste etape af paddebeskyttelsen begynder

17. juni 2021

Etablering af nye levesteder for fredede padder fortsætter i projektområdets nordøstlige krat. Krattet afsøges grundigt…

Byggeriet på fælleden får sin egen Facebook-side

4. juni 2021

Nu kan alle interesserede nemt følge med i både nyheder og fakta direkte fra Fælledbys…

Komprimering af jorden sikrer ensartet bæreevne forud for byggeri

4. juni 2021

Både undergrunden og jordens toplag bliver komprimeret ved gennemprøvede metoder, som tilsammen sikrer ensartet og…

Første etape af paddeindsamling afsluttet og anlægsarbejdet begynder

28. maj 2021

Indsamlingen af padder på størstedelen af byggepladsen er nu afsluttet efter grundig afsøgning i april…

Fælledby vinder international byudviklingspris

4. maj 2021

Fælledby høster igen international anerkendelse med ny vinderkåring. Denne gang fra verdens førende innovations- og…

Unge hjemløse får glæde af møbler fra vandrehjemmet ved Fælledby

9. april 2021

Når en ung hjemløs får tilbud om egen bolig, kan det både være svært og…