PRESSE

Vi lægger vægt på en åben dialog med pressen. Har du spørgsmål, kan du kontakte os.

Pressekontakt:

Kommunikationsansvarlig Simon N. Madsen

T: 3198 0380

E: snm@faelledby.dk

 

Hent billeder og visualiseringer:

Vi har samlet en række visualiseringer, som kan hentes via By & Havns mediearkiv. Hent dem her.

SENESTE NYHEDER

Tilladelse til indhegning og fældning af kratområde er i hus

23. januar 2022

Mandag den 24. januar påbegynder Fælledby indhegning og fældning i projektområdets nordøstlige krat, hvor der…

Fælledby fortsætter ikke sagen i landsretten

12. januar 2022

Efter at to klagenævn gav Fælledby medhold på alle punkter og byretten ophævede fogedforbuddet, har…

Københavns Byret ophæver byggeforbud

23. december 2021

Efter at to klagenævn har stadfæstet gyldigheden af Fælledbys lokalplan, har byretten i dag ophævet…

Klagenævn med endelig afgørelse: Lokalplan og miljørapport er gyldige

14. december 2021

Klagerne i Fælledby-sagen får ikke medhold. Det har to klagenævn i dag afgjort og stadfæster…

Bliv klogere på fakta om Fælledby

11. november 2021

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet, og hent pjecen “Fakta om Fælledby” Fælledby…

Fælledby kærer byrettens kendelse

25. august 2021

Fælledby P/S standsede arbejdet umiddelbart efter byrettens kendelse d. 17. august 2021, og siden da…

Fælledby skal standse det forberedende nedrivnings- og jordarbejde, lyder afgørelse fra Københavns Byret

17. august 2021

Fælledby fortsætter den tætte dialog med myndighederne om behovet for yderligere dokumentation af naturbeskyttelsen i…

Grundmodningen og nedrivningsarbejdet fortsætter

15. juli 2021

Kommunens advokat har vurderet, at arbejdet med nedrivning af det tidligere vandrehjem samt den indledende…

Boligbyggeri sættes på pause

8. juli 2021

Planklagenævnet og Miljø- & Fødevareklagenævnet har meddelt, at igangværende byggeaktiviteter skal standses. Nævnene har meddelt,…

Sidste etape af paddebeskyttelsen begynder

17. juni 2021

Etablering af nye levesteder for fredede padder fortsætter i projektområdets nordøstlige krat. Krattet afsøges grundigt…