Fælledby logo

Velkommen til Fælledlab

Besøg Fælledlab

Hvad kan der opstå, når vi smelter et inspirerende showroom, et projektkontor med dygtige eksperter, et byggelaboratorium og en lækker prøvebolig sammen?

Kan vi se det som et laboratorium på et byggefelt, der huser en ambitiøs grundtanke om at samle mennesker, der vil bygge, bo og leve sammen i en bydel med fokus på en mere klimabevidst fremtid?

Hvilke ideer kan fødes, når vi slår dørene op og inviterer dig på besøg sammen med kommende beboere, naboer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, leverandører og biologer?

Det undersøger vi sammen i det, vi kalder Fælledlab. Kommer du på besøg?

Som videnskaben

Når forskere og videnskabsmænd og -kvinder opstiller forsøg i laboratorier, er det ofte ud fra en nysgerrighed. De opstiller hypoteser, som de undersøger for at blive klogere på en problemstilling.

De udfører forsøg i praksis og dokumenterer resultaterne, så andre kan gentage forsøget og lave tests for på sigt at opnå en gyldighed – eller at affeje forsøget og finde på noget bedre

Vi tror på, at de bedste løsninger findes i samarbejde mellem de mange aktører. Flere hjerner tænker bedre, og det kræver både nysgerrighed, mod og ekspertviden at udvikle de bedste løsninger, der samtænker design, æstetik, drift og hverdagsliv.

Fundamentet

Fælledlab er som den første bygning og den først anlagte grund i området med til at lægge fundamentet og udstikke retningen for hele bydelens udvikling. Her undersøger vi og samler alle de spændende løsninger i et mix af faggrupper og borgere, som er nysgerrige på fremtidens måde at udvikle byer og bo sammen på.

For eksempel undersøger vi:

  • Hvor meget CO2 der spares ved at bygge i træ og biogene materialer frem for beton?
  • Hvordan vi beskytter og udvikler naturen på byggegrunden?
  • Hvordan vi skaber nye levesteder for områdets dyre- og plantearter?
  •  Hvordan vi vælger det rigtige boliginventar såsom køkkener, gulve og belysning med mindst muligt ressourceforbrug?
  • Hvordan vi kan styrke naboskabet på tværs af fællesområder, butikker og boliger i Fælledbys nabolag?

Sæt sanserne i spil

Vi har gjort os ekstra umage med at vælge materialer og løsninger til bydelen, der både har en målbar lav klima- og miljøpåvirkning, og som bidrager med mærkbare æstetiske og sanselige kvaliteter til hverdagslivet.

I Fælledlab kan du og din familie gå på opdagelse. I kan røre, mærke og opleve materialer, planter og stemninger fra vores byggerier, byrum og bynatur. Ses vi?

Læs mere om det frie fællesskab i Fælledby

Læs mere om at være børnefamilie i Fælledby

Vi tester og udstiller

I Fælledlab tester og udstiller vi ikke blot bydelens materialer og løsninger. Fælledlab er også et laboratorium for udvikling og forskning, ligesom det er et laboratorium for det samarbejde og den dialog, som er afgørende for, at vi kommer i mål med visionen – at Fælledby bliver et sted, hvor vi er bevidste om vores ressourceforbrug, bor med naboskab og føler os hjemme i naturen.

Uanset om du er nuværende eller kommende beboer, nabo, nysgerrig, samarbejdspartner, ung, politiker, tømrer, forsker, forbipasserende eller forbeholden, så er du velkommen i Fælledlab.

Vi er her indtil 2030.

Læs mere om genanvendelsen af vandrehjemmet

Læs mere om arkitekturen

Kom og mød os

 I foråret 2024 er vi er klar til at åbne op for offentligheden – det fortæller vi mere om i vores nyhedsbrev.

Vær med, når vi inviterer til informationsaftener, familiedage, workshops, faglig inspiration og fejrer livet i Fælledlab.

 

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby