Fælledby logo

Om Fælledby

Fælledbys syv principper til vores beboere

Med Fælledbys syv principper ønsker vi at sætte en standard for fremtidens byggeri på syv områder.

Rundt på hjemmesiden finder du vores principper, som vi har samlet herunder. Under hvert princip, finder du links til, hvor du kan læse mere om, hvordan vi efterlever principperne.

Kig ind i Fælledlab og spørg ind til vores mål, hvis du ønsker yderligere dialog eller information.

Fælledby princip #1
Mest mulig natur i byen

Vi efterlader 40 procent af det indkøbte byggeområde som vild natur og bynatur. Det øger vores trivsel, vores luftkvalitet og vores daglige kontakt med naturen. Vi lader kiler af fælleden væve sig ind mellem bygningerne, skaber grønne fællesområder og nye levesteder for så mange dyre- og plantearter som muligt.

Læs mere om den urbane landsby, vi bygger på Amager Fælled

Fælledby princip #2
Arkitektur efter landskabet

Fælledbys arkitektur er designet efter det eksisterende landskab og ikke omvendt. Med udgangspunkt i områdets eksisterende flora og fauna indretter vi bygninger og byrum, så vi skaber gode levevilkår for både mennesker, planter og dyr. Her møder byen naturen på helt tæt hold. Vi sætter en maksimal byggehøjde for de centrale bygninger i bykernen til 24 meter, og lader herfra bygningerne gradvist trappe ned mod fælleden.

Læs mere om arkitekturen i Fælledby

Fælledby princip #3
Bygget til fremtiden

En stor del af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra byggebranchen, og det kan træbyggeri være med til at begrænse. Derfor er det vores mål, at Fælledby i videst muligst omfang skal konstrueres i træ, samtidig med at byggeriet lever op til de sikkerhedskrav, som brandmyndigheder m.fl. stiller. Facaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ, stål og genbrugsmaterialer samt solceller på tagene og vilde bede i byrummene. Ligeledes har vi konstant fokus på nedbringelse af CO2-udledning ved transport af byggemaskiner, materialer og varer til Fælledby.

Læs mere om Fælledbys tiltag for ansvarligt byggeri

Fælledby princip #4
Plads til alle – en mangfoldig bydel

Udviklingen af Fælledby beror på en politisk beslutning om at imødekomme et stigende behov for boliger i København. I Fælledby opfører vi betalbare boliger, som flere nuværende og kommende københavnere kan leje sig ind i.

Vi mener det, når vi siger, at her er plads til alle. 25 procent af boligkvadratmeterne udbydes som almene boliger i form af familieboliger, plejeboliger og boliger for socialt sårbare. Vi bygger to daginstitutioner, en offentlig skole, som både er til Fælledbys børn og til resten af Vestamager.

Vi gør plads til dagligvarebutikker, caféer og spisesteder. Vi skaber fællesområder både inde og ude, hvor beboere mødes og bliver medskabere af en helt særlig Fælledby-ånd.


Læs mere om Fælledbys syn på det frie fællesskab

Fælledby princip #5
Inspiration til det gode liv

I Fælledby inspirerer vi til, at du kan leve det gode liv. Fra alle boliger når du ud i naturen på blot to minutter. Byggeriet er Svanemærket, som sikrer dig et godt indeklima.

Har du lyst til en stille stund hjemme, indbyder boligerne til ro og nydelse med deres akustik og design, mens det frie fællesskab venter lige udenfor døren i boldhallen, på løbestien, på legepladserne, i værkstederne og i haverne.

Vi har gjort hverdagen nem for dig med daginstitutioner, skole, indkøb og take away-muligheder i Fælledby. Du finder parkeringskælder til biler og cykler med delebiler og el-ladestandere, og sparer tid med metroen i gå-afstand. Er du glad for at cykle, er der kun seks kilometer til Rådhuspladsen.


Læs mere om Fælledbys arbejde for ”det gode liv”

Fælledby princip #6
Positivt bidrag til biodiversitet inden 2030

Fælledby skal leve op til PensionDanmarks biodiversitetsstrategi fra 2022. Det betyder blandt andet, at byggeriet senest i 2030 skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten lokalt på området.

Samtidig arbejder vi for at modvirke nettotab af biodiversitet ved at leve op til DGNB-krav vedrørende natur og biodiversitet og ved gradvist at leve op til EUs nuværende og kommende krav vedrørende biodiversitet og økosystemer.


Læs mere om Fælledbys tiltag for biodiversitet

Fælledby princip #7
Dyrearternes beskyttelse

Vi har igangsat en række initiativer for at bevare så mange dyrearter på byggegrunden som muligt og arbejde udenom fuglenes yngleperioder.

Derudover opfører vi en række tiltag for at tiltrække dyrearter tilknyttet bynære områder, som f.eks. tårnfalk, husrødstjert, mursejler og flagermus.


Læs mere om Fælledbys dyreliv

Fælledby princip #1
Naturbevarelse og -berigelse på Amager Fælled

Vi efterlader 40 procent af det indkøbte byggeområde som vild natur og bynatur. Dermed får Fælledby en intens følelse af oprindelig natur, som man ikke møder i mange nye bydele. Vi lader kiler af fælleden væve sig ind mellem bygningerne, skaber grønne fællesområder og nye levesteder for så mange dyre- og plantearter som muligt.

Læs mere om den urbane landsby, vi bygger på Amager Fælled

Fælledby princip #2
Arkitektur efter landskabet

Fælledbys arkitektur er designet efter det eksisterende landskab og ikke omvendt. Med udgangspunkt i områdets eksisterende flora og fauna indretter vi bygninger og byrum, så vi skaber gode levevilkår for både mennesker, planter og dyr. Her møder byen naturen på helt tæt hold. Vi sætter en maksimal byggehøjde for de centrale bygninger i bykernen til 24 meter, og lader herfra bygningerne gradvist trappe ned mod fælleden.

Læs mere om arkitekturen i Fælledby

Fælledby princip #3
Bygget til fremtiden

En stor del af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra byggebranchen, og det kan træbyggeri være med til at begrænse. Derfor er det vores mål, at Fælledby i videst muligst omfang skal konstrueres i træ, samtidig med at byggeriet lever op til de sikkerhedskrav, som brandmyndigheder m.fl. stiller. Facaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ, stål og genbrugsmaterialer samt solceller på tagene og vilde bede i byrummene. Ligeledes har vi konstant fokus på nedbringelse af CO2-udledning ved transport af byggemaskiner, materialer og varer til Fælledby.

Læs mere om Fælledbys tiltag for ansvarligt byggeri

Fælledby princip #4
Plads til alle – en mangfoldig bydel

Udviklingen af Fælledby beror på en politisk beslutning om at imødekomme et stigende behov for boliger i København. I Fælledby opfører vi betalbare boliger, som flere nuværende og kommende københavnere kan leje sig ind i.

Vi mener det, når vi siger, at her er plads til alle. 25 procent af boligkvadratmeterne udbydes som almene boliger i form af familieboliger, plejeboliger og boliger for socialt sårbare. Vi bygger to daginstitutioner, en offentlig skole, som både er til Fælledbys børn og til resten af Vestamager.

Vi gør plads til dagligvarebutikker, caféer og spisesteder. Vi skaber fællesområder både inde og ude, hvor beboere mødes og bliver medskabere af en helt særlig Fælledby-ånd.

Læs mere om Fælledbys syn på det frie fællesskab

Fælledby princip #5
Inspiration til det gode liv

I Fælledby inspirerer vi til, at du kan leve det gode liv. Fra alle boliger når du ud i naturen på blot to minutter. Byggeriet er Svanemærket, som sikrer dig et godt indeklima.

Har du lyst til en stille stund hjemme, indbyder boligerne til ro og nydelse med deres akustik og design, mens det frie fællesskab venter lige udenfor døren i boldhallen, på løbestien, på legepladserne, i værkstederne og i haverne.

Vi har gjort hverdagen nem for dig med daginstitutioner, skole, indkøb og take away-muligheder i Fælledby.

Du finder parkeringskælder til biler og cykler med delebiler og el-ladestandere, og sparer tid med metroen i gå-afstand. Er du glad for at cykle, er der kun seks kilometer til Rådhuspladsen.


Læs mere om Fælledbys arbejde for ”det gode liv”

Fælledby princip #6
Positivt bidrag til biodiversitet inden 2030

Fælledby skal leve op til PensionDanmarks biodiversitetsstrategi fra 2022. Det betyder blandt andet, at byggeriet senest i 2030 skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten lokalt på området. Samtidig arbejder vi for at modvirke nettotab af biodiversitet ved at leve op til DGNB-krav vedrørende natur og biodiversitet og ved gradvist at leve op til EUs nuværende og kommende krav vedrørende biodiversitet og økosystemer.

Læs mere om Fælledbys tiltag for biodiversitet

Fælledby princip #7
Dyrearternes beskyttelse

Vi har igangsat en række initiativer for at bevare så mange dyrearter på byggegrunden som muligt og arbejde udenom fuglenes yngleperioder.

Derudover opfører vi en række tiltag for at tiltrække dyrearter tilknyttet bynære områder, som f.eks. tårnfalk, husrødstjert, mursejler og flagermus.

Læs mere om Fælledbys dyreliv

“Projektet er unikt på dansk jord, og er uden sammenligning det mest spændende, jeg har siddet i spidsen for i min karriere.

Det er en stor tilfredsstillelse at være med til at udvikle en ny bydel, hvor der er skruet helt op ambitionerne ift. træbyggeri, klimavenlige tiltag, bynær natur og sociale fællesskaber.

Derudover er vi et fantastisk team i Fælledby, hvor vi dagligt har øje for arbejdsglæde, og hvor vi løbende motiverer hinanden.”

Erling Thygesen, CEO for Fælledby

Projektet er på mange måder et nybrud i dansk byudvikling. Her skalerer vi det moderne træbyggeri op til en hel bydel, mens vi samtidig leverer betalbare boliger til københavnerne.

Det er samarbejdet mellem By & Havn og PensionDanmark, som muliggør, at vi samtidig bidrager til at betale for Københavns metro og sikrer en langsigtet investering for over 800.000 danske pensionskunder.

Henrik Steenstrup (th.), bestyrelsesformand i Fælledby og udviklingsdirektør i By & Havn

Marius Møller (tv.), bestyrelsesmedlem i Fælledby og direktør i PensionDanmark Ejendomme

Naturens præmisser

Med beslutningen om at bygge på en del af fælleden er det afgørende, at vi skaber en bydel, der rummer naturen på naturens præmisser.

Fælledby er et seriøst bud på, hvordan vi kan bygge og samtidig bevare og berige naturen på et byggefelt med en relativ lav naturværdi i forhold til resten af Amager Fælled.

Mød organisationen

Fælledby udvikles af projektselskabet Fælledby P/S, som er ligeligt ejet af By & Havn og PensionDanmark. Projektselskabet er stiftet med egen bestyrelse, direktion og medarbejderstab.

Mød medarbejderne nedenfor:

Erling Thygesen er adm. direktør i Fælledby P/S.

“Projektet er unikt på dansk jord, og det er virkelig spændende at sidde i spidsen for. Det er tilfredsstillende at være med til at udvikle en hel bydel, hvor der er skruet helt op for ambitionerne ift. træbyggeri, bæredygtighed, bynær natur og sociale fællesskaber.”

Erling har 30 års erfaring fra branchen, senest som områdedirektør i NCC samt projektdirektør på nogle af Københavns største totalentrepriser.

Martin Baltser er projektudviklingsdirektør med overordnet ansvar for anlæg og byggeri.

”Det er allerede i udviklingen af vores projekter, at vi virkelig kan rykke på den bæredygtige dagsorden – derfor skal det tænkes ind helt fra starten. Det har vi som bygherre en forpligtelse til at efterleve.”

Martin har 15 års erfaring med ledelse og udvikling i byggebranchen. Han er uddannet civilingeniør med en efterfølgende diplomuddannelse i ledelse fra DTU. 

Anders Aabye Nielsen er projekteringsleder og har ansvar for projekteringen og samarbejde med Fælledbys mange arkitekter og ingeniører.

“Vi skal tænke os om i brugen af materialerne. Puslespillet handler om at nedsætte klimapåvirkningen så meget som muligt, mens vi samtidig bygger i en kvalitet, som er attraktiv og kan holde i rigtig mange år.”

Anders har projekteret byggeri på flere større ejendomsprojekter i København de seneste år og er desuden uddannet bygningskonstruktør og tømrer.

Simon Madsen er presse- og kommunikationsansvarlig i Fælledby.

“Historien om Fælledby handler om en ny måde at udvikle by på. Byens rum og bynatur vil inspirere til et mere klimavenligt liv med samvær og trivsel i fokus. Den fortælling bliver fundament for vores bykultur.”

Simon har arbejdet med kommunikation og byudvikling i 12 år, senest som sekretariatschef for sammenslutningen af private og offentlige grundejere i Ørestad, og er uddannet i kognitiv semiotik.

Sejer Møller er bygherrekonsulent og sidder som bygherrerepræsentant på flere af boligprojekterne.

“Styringen af vores processer er essentiel. Bæredygtighed handler også om at blive bedre i samarbejdet mellem leverandører og bygherrer, så vi mindsker spild af ressourcer og økonomi undervejs.”

Sejer har lang erfaring med projektudvikling som selvstændig konsulent og er desuden
uddannet ingeniør og smed.

Michael Tillegren Dagø er senior projektchef og sidder med overordnet ansvar for design og arkitektur i Fælledbys tre nabolag.

“Vores vision om om byliv og naboskab i samspil med naturen stiller store krav til bydelens design. Vi skal have konstant fokus på, hvordan landskabelige habitater spiller sammen med arkitekturen og de mere urbane byrum.”

Michael har lang erfaring som arkitekt og projektansvarlig og kommer fra en stilling som senior project manager hos Henning Larsen Architects.

Rasmus Borch er projektassistent og han koordinerer en række praktiske opgaver samt eksterne leverandører og håndværkere på området.

“Jeg har boet på Amager hele mit liv og fulgt med i udviklingen af øens mange lokale bymiljøer. Derfor er det fedt selv at være med til at påvirke udviklingen og skabe den her bydel.”

Rasmus har arbejdet på flere byggeprojekter i København. Han er uddannet kok og var køkkenchef på det tidligere vandrehjem på Fælledbys projektområde, hvor han også er vokset op.

Fælledby gåsti

Om arkitektudvælgelsen

Fem teams deltog i arkitektkonkurrencen om at udforme en masterplan for 219.000 m2 etageareal byggeri, hvor det var et krav, at kun 11,8 hektar af arealet må bebygges.

De resterende 6,3 hektar skal være natur og friareal. Ifølge dommerbetænkningen udmærker vinderforslaget fra Henning Larsen Architects i samarbejde med MOE sig ved at tage ”afsæt i en særlig tilgang og med respekt for den eksisterende fælled”.

Se mere til arkitekturen i Fælledby

Forud for arkitektkonkurrencen har der været et omfattende borgerforløb, hvor det har været muligt for borgere at give inputs til de konkurrerende arkitektteams. Et forløb som har været med til at give en god rettesnor for, hvad der bør tages højde for i udviklingen af området.

Der har blandt andet været en lokal bekymring for, hvordan man passer på fælledens natur, samtidig med at en ny bydel skal etableres. Den bekymring giver vinderforslaget et nyt og godt svar på: Med beslutningen om, at man vil bygge på fælleden, ser vi en forpligtelse til at skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater.

Med landsbyen som forbillede skaber vi en by, hvor biodiversitet, naturmangfoldighed og aktivt fællesskab sætter rammen for et liv i pagt med naturen. Byen er udviklet i tæt dialog med biologer, miljøingeniører og andre eksperter.

Signe Kongebro, partner i Henning Larsen Architects

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

"*" indikerer påkrævede felter

Hvad er du interesseret i?*
Samtykke
Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.
Betingelser
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Mød alle os i Fælledby