Fælledby logo

Fælledens
dyr

Et stille åndehul for
dyr og mennesker

Københavnerne elsker Amager Fælled og med god grund. Herude på de grønne enge er himlen højere, luften renere og duften af natur frisk i næsen. Fælleden betegnes med rette som Københavns lunge. En stor del af visionen er at lave en bydel på landskabets egne præmisser. Vi anvender de eksisterende arter på Amager Fælled, og maksimerer biodiversiteten i Fælledby mest muligt.

Her løber vi ture med venner, går hånd i hånd med dem, vi elsker, finder et stille åndehul, kigger på fugle, finder frøer ved søen, bygger huler og lader hænderne glide hen over græsserne på engen.

I optakten til at bygge Fælledby har mange besøgende haft fokus på at passe på de dyr, der allerede lever, yngler på og besøger Fælleden. Vi deler den interesse, og har lavet et særligt grundprincip til fælledens dyr og dyrevenner.

Insekter og krat

Generelt har vi  fokus på at sikre, at de arter der i dag anvender områdets krat mod nordøst, herunder sangfugle, insekter og salamandere, også på sigt vil have attraktive levesteder.

Vi bevarer blandt andet en stor del af områdets eksisterende krat og bygger stendiger og grenbunker i bebyggelsens kantzone. Det betyder, der vil være flere forskellige typer dyrehabitater på Fælledbys område, end der var før.

Læs også om Fælledbys arbejde for biodiversitet

Fælledby princip #7:
Dyreliv

#7 Dyreliv

Vi har igangsat en række initiativer for at bevare så mange dyrearter på byggegrunden som muligt og arbejde udenom fuglenes yngleperioder.

Derudover opfører vi en række tiltag for at tiltrække dyrearter tilknyttet bynære områder, som f.eks. tårnfalk, husrødstjert, mursejler og flagermus.

Erling Thygesen, CEO for Fælledby P/S.

Rådyr og sangfugle

Ligesom vi gør vores bedste for at bevare den naturlige vegetation på området, og bevarer 40 pct. af på byggegrunden som naturområde, har vi også opstillet en række tiltag for at beskytte dyrelivet. For at beskytte levesteder for insekter, padder og fugle bevarer vi vigtige naturelementer som vådområder, lavninger, krat og kampesten.

Tilsvarende bevarer vi dele af de tørre krat i bebyggelsens nordlige kantzone samt det store vådområde mod sydvest. I tæt samarbejde med biologer og miljøingeniører  arbejder vi målrettet på at skabe en rig natur, der kommer både mennesker og dyr til gode.

Flagermus og mursejlere

Ved at anlægge en vildere bynatur kan vi tiltrække flere arter. Både dem som er tilknyttet byer og bynære miljøer, f.eks. tårnfalk, husrødstjert og mursejler, men også arter som vi normalt ikke ser inde i byen.

Det kræver særlige habitater for insekter og fugle og en lang række hjemmehørende planter såsom røllike, kløver og vild gulerod.

Cirka 6,3 hektar svarende til en tredjedel af området bliver sammenhængende natur.

Steffen Damgaard Nielsen Biolog og projektchef, Sweco Danmark

Se mere om opsætning af redekasser i Fælledby

Vandsalamandere og padder

På Strandengen ved siden af byggeriet nyder vandsalamanderne godt af, at Københavns Kommune og By & Havn har renset og udvidet en række vandhuller. Mens vi ser en stor fremgang af arter på Strandengen, der bliver bevaret ved siden af Fælledby, har fagbiologer kun fundet i alt 9 vandsalamandere på 100 dage på selve byggegrunden på en 100 dages inspektion i 2021 og 2022. Området vurderes derfor ikke som et egnet habitat for arten.

Stendiger og huler
For at passe på vandsalamanderne på Strandengen har vi etableret et 430 meter langt stendige med skjulesteder og frostfri huler til stor vandsalamander afskærmet fra byggepladsen.

Parallelt med etablering af erstatningslevesteder opsættes paddehegn rundt om byggefeltet, hvilket giver mulighed for at indsamle eventuelle padder og flytte dem til de nyetablerede levesteder. Det er tilrettelagt, så vi tager mest muligt hensyn til padderne, og så de kønsmodne padder i krattet får mulighed for at vandre til deres ynglehuller øst for byggefeltet, inden vi starter indsamlingen.

Dyrene kan bevæge sig under byggepladshegnet til og fra rastestederne i stendiget, men ikke ind på byggepladsen.

Kig ind i fælledlab og hør mere om, hvordan vi passer på dyrene på Amager Fælled.

Haletudser ved Mount Anna

Casper, 31 år og biolog – Læs om alle os i Fælledby

Casper er biolog, og er i gang med at uddanne sig til naturterapeut. Han samler tit en masse unger, og tager dem med på opdagelse ude på Fælleden. I dag hænger han en seddel op i Fælledbys supermarked. Læs med her:

 

Kære unger – nu er der haletudser i søen foran Mount Anna. I ved det ‘kæmpestore’ bjerg på Fælleden, som vi forsøgte at kælke på i vinter. Tag et fiskenet (du kan låne i Fælledlabs grejbank) og et rent syltetøjsglas med (find et i byttebørsen).

Vi sætter selvfølgelig de kære små kommende frøer ud igen, når vi har hilst på dem.

Det er lørdag kl. 15. Vi går derud ad stierne. Sluk skærmen og kom med.

Ses, Casper.
PS. Hvem bager kage?

En del af Naturpark Amager

Siden januar 2015 har Amager Fælled sammen med Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand udgjort det samlede naturområde kaldet Naturpark Amager.

Samarbejdet under Friluftsrådets mærkningsordning mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn skal arbejde med natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge i området. Man ønsker at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Ænder og vadefugle

Naturpark Amager er generelt flad og våd, og både ande- og vadefugle trives her. Nogle yngler i området, mens andre hviler sig på deres trækruter. Der findes masser af fugletårne, hvor alle kan komme tæt på fuglene.

I Fælledby går vi skridtet videre i udviklingen af det grønne i byen, hvor nøje udtænkte forhold omkring beplantning, jord og grønne tage og facader skal sikre, at eksisterende arter kan trives og nye flytte til.

Udgangspunktet er naturtyper, der allerede eksisterer i Naturpark Amager i dag såsom krat, vådområder og overdrev. Med Fælledby princip #7 lover vi at passe bedst muligt på områdets natur.

Fælledbys dyr
Udover de vilde dyr flytter en række husdyr også snart ind i Fælledby. Vi glæder os til at byde velkommen til hunde, marsvin og andre små venner i Fælledby.

 

Fælledbys dyr

Marsvinet Mogens

Sonja, 41 år, gift med Lene, sammen har de tre børn – Læs om alle os i Fælledby

Sonja har læst statskundskab med speciale i miljøpolitik, og har været politisk aktiv det meste af sit liv, som medlem af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom).

Hun arbejder på ottende år i Miljøstyrelsen, hvor hun lige er blevet forfremmet til særlig miljøpolitisk rådgiver for miljøministeren.

Parret blev tiltrukket af nærheden til naturen i Fælledby, og især muligheden for nemt at kunne skalere op i lejlighedsstørrelse, da de drømmer om en stor børneflok. 

 ”Udover ungerne har vi “Mogens”, som er et marsvin. Mogens gemmer sig hjemme hos os. Han ville jo ikke klare sig 10 minutter ude blandt ”de vilde dyr” på fælleden. ”

Det er jo ren overlevelse på savannen derude!” Jeg har foreslået Naturlauget, at vi skal have høns, så vi kan få friske æg i Fælledby.

Er spændt på, om de stemmer forslaget igennem. Det kunne være så lækkert med Fælledby-æg i gården, ligesom Mester Ibbis Fælledbyhonning, som smager amazing.

Min søn Jens plager desuden absurd meget om at få en hest, men den er nok lidt sværere at få stemt igennem, tror du ikke?”

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby