Fælledby logo

Urban
landsby

Tre små øer i
et grønt ocean

Kan man bo tæt på København og på samme tid få en landsbyfornemmelse med gadekær og naboskab? Det er ambitionen med Fælledby.

Det er ikke nyt, at vi i Danmark bygger i åbne landskaber. I 1500 år har vi etableret landsbyer og bosætninger rundt om i det danske land, hvor mennesket har levet tæt på naturen. I dag vil mange byboere gerne bo tættere på naturen igen, men stadig tæt på byen.

Amager Fælled bærer en lang og forunderlig historie. Området, som sammen med resten af Naturpark Amager ofte refereres til som Københavns lunge, har gennem århundrede berørt  mange menneskeliv, planteliv og dyreliv. Det vil vi med Fælledby fortsat gøre.

Tre små øer. Tre bosætninger. Tre fællesskabsorienterede boligområder. Omgivet af naturens rigdom som et levende grønt ocean.

Her møder du den urbane landsby Fælledby.

Fra losseplads til åndehul

Fælledby er opstået som et politisk ønske om at bygge en ny bydel på det sydlige Amager Fælled for at imødekomme den store efterspørgsel på boliger i København.

Det område, Fælledby bliver bygget på, har tidligere været brugt som losseplads. Derfor er naturværdien på området lav i forhold til andre områder på Amager Fælled. Men området betyder noget for biodiversiteten på hele Amager Fælled, og derfor vil vi både bevare mest mulig vild natur og berige området med ny natur. Det kalder vi Fælledbys Princip #1.

Læs mere om Fælledbys biodiversitetsprincip

Et hybridkvarter på landet

Vincent, 32 år, arkitekt – Læs mere om alle os i Fælledby

”Hej! Jeg hedder Vincent, og bor i Fælledby. Jeg er selv arkitekt, og følger særligt med i Fælledbys visioner om at fusionere traditionelle danske by- og landtypologier for at skabe et hybridkvarter, der balancerer by og natur i en urban landsbyform.

Jeg har valgt at bo i en af bykernerne, så jeg kan følge arkitekturen indefra og ud mod Amager Fælled. Det er en vild vision at bygge en hel bydel i træ og bevare mest muligt oprindelig natur.”

Fælledby princip #1:
Mest mulig natur i byen

#1 Fælleden

Vi efterlader 40 procent af det indkøbte byggeområde som vild natur og bynatur. Dermed får Fælledby en intens følelse af oprindelig natur, som man ikke møder i mange nye bydele.

Vi lader kiler af fælleden væve sig ind mellem bygningerne, skaber grønne fællesområder og nye levesteder for så mange dyre- og plantearter som muligt.

Erling Thygesen, CEO for Fælledby P/S.

Nye perspektiver

Indtil omkring år 1850 boede over 80 procent af Danmarks befolkning i landsbyer. Landsbyerne skabte rammen om menneskets liv og virke. 200 år senere i 2050 forventes det, at 70 procent af klodens befolkning bor i byer. Det kræver helt nye tilgange i byudviklingen.

Kig ind i Fælledlab, og hør mere om den urbane landsby.

Naturen først

Oftest i byggebranchen ser vi, at byggerierne prioriteres, og derefter tilpasses naturen på det areal, som er tilbage. Det er ikke tilfældet i Fælledby, hvor 40 procent af byggeområdet anlægges som et utæmmet naturområde.

Naturen væver sig ind i de tre nabolag i Fælledby med grønne kiler, der vokser helt ind i mellem bebyggelserne.

Vil du se nærmere på helhedsplanen og høre mere om arkitekternes betragtninger, så kig ind i Fælledlab. Det er ret fascinerende, hvad man kan, når man gør sig umage.

Byens puls på
under 10 min

En bydel med plads til alle

Gadekæret som inspiration

I dag er det første spadestik taget til Københavns nye bydel i træ. Snart vokser de tre små øer i Fælledby frem med en vision om at genskabe en landsbyfølelse på Amager Fælled blandet storbyens urbane puls.

I den urbane landsby er det rolige idylliske gadekær inspiration for et naturligt samlingspunkt, og på samme tid er der ikke langt til metroen, hvorfra byen nås på under ti minutter.

I Fælledby anlægger vi topmoderne parkeringshuse med el-ladestandere og delebiler, og vi bygger nabolagshuse, hvor vi dyrker naboskabet. Her samles vi i rolige gårdmiljøer og hygger os, mens sommerfuglene flyver fra blomst til blomst på vores tagrygge.

Se mere om den bydel, vi skaber til dig.

Landsbyens arketype

Vores tilgang til at bygge på fælleden handler om at vi vil skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater, der kan skabe rigere vækstbetingelser, så planter og dyr kan bo helt tæt op ad os i facade og kantzoner.

Med landsbyen som forbillede skaber vi en by, hvor naturmangfoldighed og aktivt fællesskab sætter rammen for et klimabevidst liv i pagt med naturen.

Vi har designet Fælledby med viden fra biologer, miljøingeniører og andre eksperter.

Signe Kongebro, partner i Henning Larsen Architects

Bygget efter landskabet

Fælledbys helhedsplan er udviklet af Henning Larsen Architects i tæt samarbejde med biologer og miljøingeniører. De har ladet designet følge den eksisterende natur og ladet naturen diktere formen på landsbyens tre nabolag – de tre “øer”.

Når vi bygger en ny bydel på Amager Fælled, er det vigtigt, at vi kan huse mange beboere på samme tid. I Fælledby bygger vi 2000 boliger. Havde man bygget parcelhuse med haver, ville der være plads til omkring 80 boliger.

Antallet af nye beboere i Fælledby have været langt lavere på bekostning af den inddragede natur.

Vi bygger en hel bydel med tre forskellige nabolag i Fælledby

Lad os inspirere af mølleren og snedkeren

Sonja, 41 år, beboer i Fælledby – Læs mere om alle os i Fælledby

”Måske kan vi sammen genopdage landsbyens unikke kvaliteter i Fælledby? Her tænker jeg ikke kun på stokroser og søndagsbøn, men mere på landsbyfællesskabet, hvor man dyrkede forskellige afgrøder og havde forskellige håndværk, som man bragte sammen. 

Dengang var der mølleren, smeden, væveren og slagteren. Dem kan vi lade os inspirere af.

Casper og Vincent har fx allerede etableret et mikrobryggeri, og vi har fællesspisning i nabolagshuset om tirsdagen. Det er superhyggeligt. 

Min kone, Lene, bytter surdej med Ib, som slynger honning og mange af ungerne følges ad hjem fra skole. Det er genialt og får mig til at glemme storbyens stress, så snart jeg cykler ind på Amager Fælled på vej hjem fra kontoret.”

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby