Fælledby logo

Bygget til
fremtiden

Prisvindende projektbyggeri

Allerede inden Fælledby blev opført, fik projektet international anerkendelse og vandt priser fra Fast Company of Architizer for innovativ byudvikling.

Vi håber, at vores tilgang kan være med til at inspirere andre og i sidste ende bidrage til nye måder at udvikle fremtidens byområder på.

Én ting er priser for idéer, noget andet er at føre visionerne ud i livet. Derfor handler Fælledby princip #3 om, hvordan vi i praksis bidrager til at reducere CO2udledningen i byggeriets forskellige faser.

Fælledby princip #3:
Bygget til fremtiden

#3 Ansvarligt byggeri

En stor del af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra byggebranchen, og det kan træbyggeri være med til at begrænse.

Derfor er det vores mål, at Fælledby i videst muligst omfang skal konstrueres i træ, samtidig med at byggeriet lever op til de sikkerhedskrav, som brandmyndigheder m.fl. stiller.

Boligfacaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer samt begrønnede tagflader og vilde bede i byrummene. Ligeledes er nedbringelse af CO2-udledning ved transport af byggemaskiner, materialer og varer til Fælledby en ambition.

Erling Thygesen, CEO for Fælledby P/S.

Fokus på klimabelastningen

Når det kommer til at bygge ansvarligt og fremtidssikret, ønsker vi at være en innovativ aktør indenfor byudvikling med et vedvarende fokus på at nedbringe vores aftryk på både klima og natur.

På sigt vil vi inspirere til en hverdag, hvor beboerne har nemmere ved at træffe klimabevidste valg.

Læs mere om, hvordan en dag i Fælledby kunne se ud, når vækkeurene om lidt begynder at ringe i de første boliger.

Et lavere forbrug i hverdagen

Når vi bygger Fælledby, handler det på kort sigt om måden, hvorpå vi bygger og opfører Fælledby. Men allerede nu går vores tanker i Fælledlab på at skabe en bydel, som også på lang sigt inspirerer beboerne til at indtænke et lavere forbrug og mere genanvendelse i hverdagen.

Det gælder fx forbruget af strøm og varme, mindre bilkørsel og mere cyklisme og en nuanceret affaldssortering, hvor vi genbruger så meget som muligt.

Kom ind og få en snak med os i Fælledlab

Konstant øje på klimakontoen

Fælledby viser en unik måde at gå til et byggeri på, fordi vi under hele processen undersøger alle vores muligheder og på den måde håber, at vi kan finde yderligere procenter på klimakontoen, som vi endnu ikke kender til.”

Martin Baltser, projektudviklingsdirektør i Fælledby P/S

Grønne flader og vilde bede

Vi har et stærkt hold af arkitekter fra en mangfoldig palette af små og store tegnestuer med til at designe de forskellige bygninger og byrum. Alle arbejder de med fremtidssikring og genanvendelse for øje.

Facaderne vil variere i design og udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer samt solceller på tagene og vilde bede i byrummene.

Læs mere om arkitekturen i Fælledby

Bygget i træ

Vidste du, at 80 pct. af Fælledbys byggemateriale består af træ? De første entreprenører, der er udpeget til at opføre trækonstruktioner i Fælledby, er nordjyske modulbyggere Scandi Byg.

Læs mere om de første udpegede modulbyggere i Fælledby

Pas godt på vores planet

Marie, eller bare Malle, 8 år, opvokset i Fælledby – Læs mere om alle os i Fælledby

”Jeg synes, det er rart, når de voksne passer godt på den planet, jeg skal leve på fremover. Min mor og far er meget glade for, at vi bor i et træhus og siger, at min lillebror, som forresten hedder Toby, og jeg kan være stolte af at bo i Fælledby. Selv holder jeg allermest af Fælleden. Derude tager jeg på eventyr med mine venner.”

Læs mere om det gode liv på Amager Fælled

Fremstillet af solen

Fælledby bliver en bydel i København, som på mange måder sprænger rammerne for, hvordan vi tidligere har grebet byudvikling an i Danmark. Det gælder både i fremstilling, opførelse og i byggeriets drift og efterliv.

Allerede i fremstillingen er der et stort potentiale, fordi beton kræver et langt større energiforbrug i produktionen end træ, der er frembragt af solen, og som er et fornybart materiale.

Hvor beton løbende udleder CO2, indkapsler træ store mængder af CO2 i hele sin levetid. På den måde lagrer Fælledby CO2 i sine bærende konstruktioner.

Nænsom og ydmyg

Ligesom de traditionelle landsbyer ligger Fælledby for sig selv i åbent naturlandskab. Det giver en mulighed for at skabe et helt særligt sted, men rummer også et ansvar for at være særligt nænsom og ydmyg i tilgangen.

Potentialet er at bygge en ny by til de klima- og naturbevidste mennesker, der savner nye løsninger på, hvordan man kan bo i bedre balance med naturen. For os er Fælledby et seriøst bud på, hvordan  det kan lade sig gøre.

Signe Kongebro, partner i Henning Larsen Architects.

I Fælledby er alle bygninger bygget i træ med facader i naturmaterialer.
Klimaaftrykket formindskes fra karré til karré for at ramme 70% inden 2023.

De klimabevidste tiltag og genanvendelsen af materialer på byggepladsen giver Fælledby sin karakteristiske mangfoldige arkitektur.

I Fælledlab arbejder vi med disse tre konkrete tiltag

Streng kontrol

Inden du flytter ind i Fælledby, har inspektører fra Svanemærket gennemgået det færdige byggeri for at sikre at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav.

Selve byggearbejdet er også kontrolleret af en uvildig byggesagkyndig for at sikre høj kvalitet og minimere risikoen for klassiske byggefejl.

Det er vores mål, at selve bydelen DGNB-certificeres til højeste niveau, som er Platin, mens Fælledbys boliger certificeres til minimum Guld-niveau.

Læs mere om Fælledbys DGNB certificering

Logbog fører til cirkulær økonomi

Undervejs i byggeriet fører vi logbog over de anvendte materialer – både nye og genbrugte.

Dette giver en fremtidig mulighed for at genbruge bygningsdele og materialer ved renovering og eventuel nedrivning. Det vil sige en helt ny måde at tænke cirkulær økonomi ind i moderne byggeri på.

Vi har desuden genanvendt 90 pct. af materialerne fra det tidligere vandrehjem, der lå på grunden – enten direkte i Fælledby eller i andre københavnske byggerier.

Læs mere om arkitekturen i Fælledby

Jeg vil helst dele

Da Casper besluttede sig for at flytte ind i Fælledby, var delemuligheder en afgørende faktor.

Casper, 31 år, single, biolog, læser naturterapi: Læs mere om alle os i Fælledby

”Jeg synes, det er fedt, at man i Fælledby kan bo forholdsvist småt og så få adgang til en række virkelig fede fællesarealer, som man deler med andre. Det passer godt til mig. Jeg ønsker ikke at eje så meget, og vil meget hellere dele med mine søde naboer.

Jeg kan godt lide at bo til leje. Det er fleksibelt, og det minder mig om, at vi kun har Jorden til låns og skal passe på den. Det gør vi bedst ved at dele.”

Læs mere om Det Frie Fællesskab i Fælledby

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder for at skrive dig på interesselisten.

Du hører fra os vedr. salg og udlejning af boliger, og vi informerer dig om udviklingen af bydelen generelt.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby