Fælledby logo

Tre konkrete tiltag

Klimabevidst hverdagsliv

Fælledby er designet til at gøre det nemt og attraktivt at leve mere klimabevidst. Klimabevidste hverdagsløsninger for transport, indkøb, genanvendelse og deleøkonomi bliver integreret i boliger og byrum.

I Fælledby bliver man del af et fællesskab, hvor man deler sig til flere muligheder med et lavere klimaaftryk, og sammen opfinder nye måder at skabe en mere klimabevidst hverdag på.

Se mere til arkitekturen i Fælledby

Tre konkrete tiltag

I Fælledlab arbejder vi med konkrete måder at videreudvikle klimabevidste tiltag i Fælledby, hvor vi både efterlever vores eget princip om ansvarligt byggeri, og opfordrer vores beboere til at leve klimavenligt.

Her er tre konkrete eksempler:

1. De cirkulære fælleshuse
På de tre nabolagspladser placeres cirkulære fælleshuse med værksteder og byttecentral. De skal være med til at gøre det at dele, bytte og reparere til en del af hverdagslivet, der samler folk på tværs af alder og andre skel.

2. Egenproduceret energi
I Fælledby får beboerne adgang til bæredygtige lokalt producerede fødevarer fra en gård i det nære opland, der fungerer som kvartersgård med gårdbutik og miniproduktion i Fælledby. I Fælledby lægger vi solceller på alle de tage, hvor det kan lade sig gøre. Derfor kan bygningerne selv producere energi til bydelens interne forbrug, og ambitionen er at oprette såkaldt energifællesskaber, hvor det er både billigere og grønnere at bruge egenproduceret strøm.

3.Smarte transportløsninger
Fælledby appellerer til bymennesker, hvoraf mange vil ønske at have adgang til en bil, men ikke nødvendigvis at eje en bil. For at gøre tilværelsen uden bilejerskab attraktiv, tilbyder vi delebildordninger i Fælledby. Veje og stier er desuden designet, så det altid er nemmest af gå eller cykle, ligesom alle P-pladser på terrænet er forbeholdt delebiler eller biler, som tilhører personer med funktionsnedsættelse.

Kig ind i Fælledlab, og lad os finde på flere gode tiltag.

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby