Fælledby logo

Svanemærket og certificeringer

Fælledby grøn natur

Svanemærket og DGNB​

Svanemærket sikrer dig som beboer, at den bygning, du skaber dit nye hjem i, lever op til en række krav, som hele tiden bliver vurderet og skærpet.

Selve byggearbejdet er også kontrolleret af en uvildig byggesagkyndig for at sikre høj kvalitet og minimere risikoen for klassiske byggefejl.

Det er vores mål, at selve bydelen Fælledby DGNB-certificeres til højeste niveau, som er Platin, mens Fælledbys boliger certificeres til minimum Guld-niveau.

Se mere til arkitekturen i Fælledby

Vi påvirker miljøet

Lad os være ærlige. Alt byggeri og forbrug har en negativ påvirkning på planetens klima og på naturens mangfoldighed.

Når vi bygger, så sker der ikke bare en påvirkning lokalt på byggepladserne, men også i de produktions- og værdikæder, som knytter sig til byggeriet.

Derfor står byggebranchen i dag for 40 pct. Danmarks samlede CO2-udledning og en omfattende påvirkning af planetens biodiversitet. Det gælder fx ved udvinding af råmaterialer, ved forarbejdningen, ved transporten af færdige produkter og ved bortskaffelse af byggeaffald.

Så hvad kan vi som selskab gøre? Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan bidrage så meget som muligt til en grøn omstilling af byggebranchen ved at stille krav. Derfor stiller vi krav om, at vores byggerier skal leve op til følgende:

  • De skal tilhøre den såkaldte lav-emissionsklasse. Dvs. at den totale udledning i hele bygningens livscyklus (råstoffer, transport, opførsel, drift, bortskaffelse mv.) ikke må overstige 8 kg. CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter – hvert år i hele bygningens levetid. Bygningsreglementets krav er i dag 12 kg.

  • Det byggesystem, som anvendes til de første byggerier, er Svanemærket. Dette garanterer en lavere miljøpåvirkning og er garant for et godt indeklima, hvor der ikke er brugt farlige kemikalier.

  • Byggeriet skal leve op til den internationale certificering DGNB Platin, som stiller en lang række dokumentationskrav til både miljøpåvirkning og de sociale aspekter såsom borgerinddragelse i design og drift af bygningen.

  • Byggeriet skal producere sin egen energi fra solceller. Det kan ikke dække hele behovet, men det kan give et væsentligt bidrag. Derfor etablerer vi de såkaldte energifællesskaber på Fælledbys egne matrikler, som producerer egen strøm til beboerne og sælger overskydende strøm ud til det kollektive net.
  • Byggeriet skal forsynes med lav-temperatur fjernvarme. Det betyder, at fjernvarmen fra HOFOR leveres med en 8 grader lavere temperatur i rørene, som sammenlagt kan spare op til 30% af en bygnings varmeforbrug – uden at det kan mærkes i bygningens radiatorer og varme brugsvand.

  • Inventar i boligerne skal komme fra leverandører, som reducerer egen miljøpåvirkning. Derfor kræver vi bl.a. take back-ordning på køkkenelementer, toiletmøbler, vandhaner, cisterner og brusere, som leverandørerne forpligter sig til at reparere og genbruge efter endt levetid.

  • Vores produktionskæder påvirker planetens natur og biodiversitet negativt. Derfor skal vi gennem valg af materialer forsøge at vælge de mindst skadelige. Samtidig skal vi som minimum levere et positivt bidrag til lokal biodiversitet i Fælledby, som kan dokumenteres og måles.

  • Vi skal minimere transport med fossile køretøjer. Derfor gør vi det nemt at bruge delebiler, vi prioriterer cykel- og gangstier, sikrer nem adgang til metro, og vi bygger P-huse på en måde, så de kan ombygges til bolig eller erhverv i fremtiden, hvor vi har endnu færre biler.

Hvad er DGNB-certificeret byggeri?

DGNB er en bredt anerkendt certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. En uafhængig kontrol af, om bygningerne lever op til en lang række forskellige bæredygtighedskrav og sikkerhedskrav. 

Formålet med DGNB er at skabe bedre kvalitet for byggeriets brugere og reducere miljøbelastningen, uden at det går ud over indeklima og andre vigtige parametre for vores bygninger.

DGNB er et trappe-certificeringssystem med niveauerne bronze, sølv, guld og platin. DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra en lang række krav til miljømæssige, sociale og økonomiske parametre. DGNB måler blandt andet på CO2-udledningen i hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug samt grønne områder og artsmangfoldighed i naturen på byggegrunden.

DGNB-certificeringen er oprindeligt en tysk ordning, som nu bruges i hele Europa. I Danmark varetages den af den uafhængige organisation Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere Green Building Council).

Læs om det gode liv i Fælledby

En særlig Fælledby ånd

Vi skaber fællesområder både inde og ude, hvor I som beboere kan mødes og være med til at skabe en helt særlig Fælledby ånd.

Læs mere om det frie fællesskab i Fælledby

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby