Privatlivspolitik for Vejlands kvarter P/S (Fælled-by)

Hos Vejlands kvarter P/S (herefter ”Fælledby”, ”vi”, ”os” og ”vores”) tager vi databeskyttelse og behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi lægger stor vægt på, at borgere, kunder, samarbejdspartnere, m.fl., er trygge ved vores behandling af deres personoplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger og hvorfor, alt afhængig af din relation til os.

Hvem vi er og hvordan kan du kontakte os

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med behandlingsaktiviteterne beskrevet i denne privatlivspolitik, er:

Vejlands kvarter P/S
CVR. 40741860
Langelinie Alle 43
DK-2100 København Ø
e-mail: [email protected]
(“Fælledby”)

Vi kan kontaktes pr. brev på selskabets adresse:

Langelinie Allé 43
2100 København ø
Att.: GDPR ansvarlig

 

Vores behandlinger af personoplysninger

Vi indsamler og behandler personoplysninger i en række forskellige situationer, og formålet med indsamlingen, hvad personoplysningerne bruges til, hvornår de slettes mv., er forskellige for hver situation. De enkelte aktiviteter, hvor vi (som dataansvarlig) kan indsamle personoplysninger om dig, er derfor beskrevet hver for sig nedenfor.

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre personoplysninger om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi forud for behandlingen informere dig særskilt om det, medmindre vi i situationen er underlagt tavshedspligt eller det vurderes umuligt eller er uforholdsmæssigt

Når du besøger vores hjemmeside, Forside – Fælledby (faelledby.dk), behandler vi dine personoplysninger i forskellige situationer. Hjemmesiden kan indeholde links til andre virksomheders hjemmesider, og vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller deres egne behandlinger af dine personoplysninger som sker til egne formål, og vi opfordrer dig til at læse hjemmesidernes egne privatlivspolitikker, som beskriver, hvordan de behandler dine personoplysninger.

1. Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, og i den forbindelse behandler vi dine personoplysninger. Personoplysningerne kan vi indsamle fra tredjeparter, fx sociale medier, websteder og offentlige tilgængelige kilder.

Du kan læse mere om, hvilke cookies, vi benytter mv. i vores cookiepolitik, som du kan finde her: Cookiepolitik – Fælledby (faelledby.dk).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Elektroniske identifikationsdata (IP-adresse, cookies, lokationsdata, etc.)
 • Enhedsdata, fx operativsystem, sprog mv.
 • Brugeradfærd på hjemmesiden og besøgshistorik, fx antal klik, tid brugt på hjemmesiden, søgninger mv.

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og personliggøre hjemmesiden til dig
 • Til at analysere brugen af vores hjemmeside og indsamle statistik om hjemmesidebesøgende
 • Til administration, vedligehold og udvikling af hjemmesiden
 • Til at målrette reklamekampagner og markedsføring fra os og tredjeparter
 • Til anden markedsføring, fx tilpasning af vores markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Samtykke: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger med henblik at kunne tilbyde funktioner på hjemmesiden samt statistik og promovering til markedsføringsføringsformål på baggrund af dit samtykke. Vi beder om dit informerede samtykke i forbindelse med dit første besøg på hjemmesiden til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

 • Legitime interesse: Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er vores legitime interesser i fx at drive hjemmesiden og dens funktioner, herunder føre statistikker, lave analyser og videreudvikle vores produkter og services. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oplysningerne kan blive delt med vores it-leverandører (databehandlere som vi har indgået databehandleraftaler med), og som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne tredjelandsoverførsler, fx gennem anvendelse af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, standardbestemmelser (”SCC’er”) og EU-U.S. Data Privacy Framework, hvis modtager er etableret i USA. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Cookies slettes i overensstemmelse med opbevaringsperioderne i vores cookiepolitik. Her kan du også læse om opbevaringsperioden for de enkelte cookieudbydere.

Oplysningerne kan opbevares i længere tid i anonymiseret form.

2. Når du henvender dig til os, benytter vores kontaktformular eller på anden måde kommunikerer med os

Kategorier af personoplysninger

Når du henvender dig til os, behandler vi disse personoplysninger om dig:

 • E-mail, navn, telefonnummer
 • Oplysninger om, hvad din henvendelse drejer sig om og dato for henvendelsen
 • Korrespondance og kommunikationshistorik
 • Øvrige oplysninger du afgiver i forbindelse med din henvendelse

Vi opfordrer til, at du undlader at afgive følsomme eller fortrolige personoplysninger til os, medmindre det er absolut nødvendigt for din henvendelse. I så fald skal du bruge en sikker forbindelse og sende oplysningerne til os i krypteret form, fx ved brug af sikker mail.

Oplysningerne har vi indsamlet hos dig, som registreret.

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Håndtering og besvarelse af din henvendelse eller anmodning
 • For at indgå en eventuel aftale med dig og sende dig tilbud
 • Generel kommunikation med dig, herunder support og service
 • Øvrige formål afhængigt af henvendelsens indhold
 • Har du henvendt dig med spørgsmål til os via vores infomail, el.lign., så journaliserer vi dine personoplysninger, da vi anvender spørgsmål og svar i vores fremtidige behandling af indkomne spørgsmål

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Legitim interesse: Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser der er tale om, er vores legitime interesse i at håndtere din henvendelse, yde support, give tilbud og kommunikere med dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.
 • Kontrakt: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen eller opfylde aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger ifm. deres bistand til os.

Vi kan, afhængigt af indholdet af din henvendelse, dele din henvendelse med vores samarbejdspartner og ejendomsmægler, Sweet-Homes, CVR-nr. 37648094, som står for den videre udlejning og salg af boligerne, på baggrund af vores legitime interesse i at håndtere henvendelsen bedst muligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Ejendomsmægleren er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til vores revisorer, for at de kan udføre revision og på baggrund af vores retlige forpligtelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fx bogføringsloven, skattelovgivning mv.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Vi opbevarer dine personoplysningerne i 2 år fra seneste kommunikation/aktivitet på sagen, hvis du har henvendt dig til os med spørgsmål vedrørende fx byggeri, parkering og øvrige henvendelser.

Vedrører din henvendelse regnskabsmateriale, herunder personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringsloven, slettes de 5 år efter udgangen af det regnskabsår, som personoplysningerne vedrører.

Hvis du på anden måde allerede er i dialog med os, henviser vi til de øvrige afsnit i denne privatlivspolitik.

3. Når du tilmelder dig vores opskrivningsliste til nyheder om boliger i Fælledby

Kategorier af personoplysninger

Når du skriver dig op til vores opskrivningsliste til leje og/eller køb af bolig i Fælledby, behandler vi dine personoplysninger, for at kunne sende dig nyheder og materiale om boligerne i Fælledby. Vi behandler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer, postnummer)
 • Fødselsår
 • Dit samtykke, dato for samtykke
 • Interesser angivet ved tilmelding til nyhedsbrevet, herunder hvorvidt du er interesseret i leje og/eller køb
 • Klikadfærd i udsendt materiale

Oplysningerne har vi indsamlet hos dig, som registreret.

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne sende dig direkte markedsføring fra os og tredjeparter om boligerne i Fælledby, fx fremvisninger, åbent hus og materiale om boligerne
 • For at give dig en oversigt over ledige lejemål og ledige ejerboliger
 • Generel kommunikation med dig, herunder support og service

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:

 • Samtykke: Grundlaget for behandlingen af personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbrevet er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke til behandling af personoplysninger og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Legitim interesse: Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser der er tale om, er vores legitime interesse i at give tilbud og kommunikere med dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Oplysningerne kan blive delt med vores it-leverandører (databehandlere), som behandler og opbevarer personoplysningerne for os og efter vores instruks og på baggrund af indgået databehandleraftale.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev i forbindelse med din interesse for boligerne i Fælledby, deler vi dine oplysninger med vores samarbejdspartner og ejendomsmægler, Sweet-Homes, CVR-nr. 37648094, som står for den videre udlejning og salg af boligerne. Ejendomsmægleren er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne tredjelandsoverførsler, fx gennem anvendelse af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, standardbestemmelser (”SCC’er”) og EU-U.S. Data Privacy Framework, hvis modtager er etableret i USA. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe dit samtykke er aktivt. Dine personoplysninger slettes efter 2 år, regnet fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit samtykke og i henhold til forbrugerombudsmandens retningslinjer. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af vores legitime interesse i at kunne dokumentere, at vi har udsendt direkte markedsføring i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

4 Når du deltager i vores arrangementer

Kategorier af personoplysninger

Når du deltager i et arrangement, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • E-mail, navn, adresse, telefonnummer og din tilmelding til arrangementet
 • Personoplysninger afgivet i forbindelse med dine spørgsmål og vores svar til et givent arrangement, f.eks., stilling, forening/virksomhed mv.
 • Eventuelle videooptagelser, fx hvis arrangementet foregår online
 • Optagelser og billeder fra åbne og lukkede arrangementer

Oplysningerne har vi indsamlet hos dig, som registreret.

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at registrere dig som deltager til et givent arrangement vha. en deltagerliste og afvikling af arrangementet
 • Kommunikere med dig om arrangementets indhold og afvikling
 • Skrive dig på en kontaktliste i din egen interesse
 • Markedsføring af Fælledby

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Samtykke: Vi beder om dit samtykke i forbindelse med tilmelding til vores forskellige arrangementer. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • Legitim interesse: Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser der er tale om, er vores legitime interesse i, fx at afholde åbne arrangementer som ikke kræver tilmelding, herunder billede- og videooptagelser til brug for markedsføring af Fælledby. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.

Hvem deler vi dine personoplysninger med

Vi benytter eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, der kan få overladt personoplysninger ifm. deres bistand til os.

Vi kan offentliggøre billede- og videomateriale fra arrangementer på vores hjemmeside og sociale medier.

Til visse arrangementer, som kræver tilmelding, udleverer vi deltagerlisten til arrangementets deltagere. Du vil i den forbindelse blive oplyst herom.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne tredjelandsoverførsler, fx gennem anvendelse af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, standardbestemmelser (”SCC’er”) og EU-U.S. Data Privacy Framework, hvis modtager er etableret i USA. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Er du noteret på en deltagerliste, opbevarer vi dine personoplysningerne i 2 år efter arrangementets afholdelse. Herefter slettes dine personoplysninger.

Billede- og videooptagelser fra arrangementer som ligger på vores hjemmeside, slettes efter endt markedsføringskampagne eller hvis hjemmesiden opdateres. Optagelserne kan blive opbevaret i længere tid, hvis det er nødvendigt ifølge lovgivningen, hvorefter opbevaring sker i henhold til forældelseslovens regler.

Har du selv ønsket at blive skrevet på en kontaktliste til kommende arrangementer, slettes dine personoplysninger 2 år efter din registrering. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, sletter vi dine personoplysninger umiddelbart efter tilbagetrækningen af dit samtykke.

Oplysningerne kan dog behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

5 Når du besøger vores fysiske kontor

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores kontorer:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Besøgshistorik, herunder tidspunkt, dato, formål med henvendelsen og øvrige oplysninger afgivet i forbindelse med gæsteregistrering
 • Tv-overvågningsmateriale fra udendørs tv-kameraer

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at give dig adgang til vores kontorfaciliteter
 • For at administrere dit besøg hos os (gæsteregistrering)
 • For at varetage sikkerheden for vores medarbejdere samt forebygge og opklare kriminalitet på vores arbejdsplads

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Legitim interesse: Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er vores legitime interesser i at give dig adgang til vores kontor og for at beskytte vores medarbejdere. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os.
 • Kontrakt: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen eller opfylde aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Vores behandling af oplysninger om lovovertrædelser og strafbare forhold indsamlet via tv-overvågning har følgende retsgrundlag:

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse kriminalitetsforebyggende og -opklarende formål sker på baggrund af vores berettigede interesser i at opklare strafbare forhold. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Hvem deler vi dine personoplysningerne med?

Oplysningerne kan blive delt med vores it-leverandører (databehandlere), som behandler og opbevarer personoplysningerne for os og efter vores instruks og på baggrund af indgået databehandleraftale.

Tv-overvågningsmateriale kan blive videregivet til Politiet efter tv-overvågningslovens § 4c, stk. 1, nr. 3.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?

Dine personoplysninger slettes, når vi ikke længere har et behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af ovennævnte formål, fx hvis vi påtænker at indgå et samarbejde med dig eller hvis vi skal have opfølgende møder.

Tv-overvågningsmateriale slettes senest 30 dage efter optagelserne er foretaget. Vi kan opbevare optagelserne i længere tid, hvis det er nødvendigt af hensyn til vores behandling af en konkret tvist eller behandlingen sker i kriminalitetsforebyggende øjemed. Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en konkret tvist, vil du inden for 30 dage blive underrettet herom, jf. tv-overvågningslovens § 4, stk. 5.

Oplysningerne kan behandles i længere tid i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Dine rettigheder kan være begrænsede, og det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Når du har anmodet om at få adgang til dine personoplysninger, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse:

 • at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • at anmode om at få forkerte eller ufuldstændige oplysninger berigtiget
 • at anmode om sletning af dine personoplysninger
 • at anmode om at behandling af dine personoplysninger begrænses
 • at anmode om at få udleveret dine personoplysninger eller at få overdraget disse til en anden dataansvarlig, i et almindeligt anvendt og læsbart format (dataportabilitet)
 • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

at tilbagetrække dit samtykke, hvor vores behandling af dine personoplysninger, er baseret på dit samtykke. Din tilbagetrækning af dit samtykke har ingen betydning for lovligheden af vores behandling af personoplysninger forinden tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [email protected]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Klagemuligheder

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Du bedes sende en e-mail med detaljerne i din klage til [email protected]. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du også ret til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.nr.: 33 19 32 00, e-mail: [email protected]. Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder og Datatilsynet, kan du læse mere på www.datatilsynet.dk.

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi kan løbende ændre denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt for at give en korrekt beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.

I tilfældet af at der sker væsentlige ændringer i vores behandling af personoplysninger om dig, som vi allerede er i besiddelse af, vil du blive underrettet om opdateringen, enten direkte eller ved, at vi offentliggør ændringen på vores hjemmeside.

Denne politik er sidst opdateret den 7. februar 2024.

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder for at skrive dig på interesselisten.

Du hører fra os vedr. salg og udlejning af boliger, og vi informerer dig om udviklingen af bydelen generelt.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.