Fælledby logo

Mød organisationen

Fælledby udvikles af projektselskabet Fælledby P/S, som er ligeligt ejet af By & Havn og PensionDanmark. Projektselskabet er stiftet med egen bestyrelse, direktion og medarbejderstab.

Mød medarbejderne nedenfor:

Erling Thygesen er adm. direktør i Fælledby P/S.

“Projektet er unikt på dansk jord, og det er virkelig spændende at sidde i spidsen for. Det er tilfredsstillende at være med til at udvikle en hel bydel, hvor der er skruet helt op for ambitionerne ift. træbyggeri, bæredygtighed, bynær natur og sociale fællesskaber.”

Erling har 30 års erfaring fra branchen, senest som områdedirektør i NCC samt projektdirektør på nogle af Københavns største totalentrepriser.

Martin Baltser er projektudviklingsdirektør med overordnet ansvar for anlæg og byggeri.

”Det er allerede i udviklingen af vores projekter, at vi virkelig kan rykke på den bæredygtige dagsorden – derfor skal det tænkes ind helt fra starten. Det har vi som bygherre en forpligtelse til at efterleve.”

Martin har 15 års erfaring med ledelse og udvikling i byggebranchen. Han er uddannet civilingeniør med en efterfølgende diplomuddannelse i ledelse fra DTU. 

Anders Aabye Nielsen er projekteringsleder og har ansvar for projekteringen og samarbejde med Fælledbys mange arkitekter og ingeniører.

“Vi skal tænke os om i brugen af materialerne. Puslespillet handler om at nedsætte klimapåvirkningen så meget som muligt, mens vi samtidig bygger i en kvalitet, som er attraktiv og kan holde i rigtig mange år.”

Anders har projekteret byggeri på flere større ejendomsprojekter i København de seneste år og er desuden uddannet bygningskonstruktør og tømrer.

Simon Madsen er presse- og kommunikationsansvarlig i Fælledby.

“Historien om Fælledby handler om en ny måde at udvikle by på. Byens rum og bynatur vil inspirere til et mere klimavenligt liv med samvær og trivsel i fokus. Den fortælling bliver fundament for vores bykultur.”

Simon har arbejdet med kommunikation og byudvikling i 12 år, senest som sekretariatschef for sammenslutningen af private og offentlige grundejere i Ørestad, og er uddannet i kognitiv semiotik.

Sejer Møller er bygherrekonsulent og sidder som bygherrerepræsentant på flere af boligprojekterne.

“Styringen af vores processer er essentiel. Bæredygtighed handler også om at blive bedre i samarbejdet mellem leverandører og bygherrer, så vi mindsker spild af ressourcer og økonomi undervejs.”

Sejer har lang erfaring med projektudvikling som selvstændig konsulent og er desuden
uddannet ingeniør og smed.

Michael Tillegren Dagø er senior projektchef og sidder med overordnet ansvar for design og arkitektur i Fælledbys tre nabolag.

“Vores vision om om byliv og naboskab i samspil med naturen stiller store krav til bydelens design. Vi skal have konstant fokus på, hvordan landskabelige habitater spiller sammen med arkitekturen og de mere urbane byrum.”

Michael har lang erfaring som arkitekt og projektansvarlig og kommer fra en stilling som senior project manager hos Henning Larsen Architects.

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby