Fælledby logo

Byggeriets faser

Natursikring

På baggrund af biologers anbefaling etableres erstatningslevesteder til padder og andre naturbeskyttende foranstaltninger, som fx fugle.

Byggeplads

Vi etablerer byggeplads med padde- og byggepladshegn m.v. Hermed vil vi beskytte de dyr, som lever på fælleden, og sikre fælledens brugere imod byggepladsens aktiviteter. Byggefelterne åbnes en for en som nabolagene står færdige i:

  • 25/26 (nordøst)
  • 27/28 (syd)
  • 30/31 (nord).

 

Grund- og byggemodning

Vi klargør byggefeltet til at kunne bebygges. Bl.a. ved komprimering af jorden og jordopfyld på eksisterende jordlag for at opbygge Fælledbys kommende landskab. Kratområdet nord for byggepladshegnet og arealet omkring den eksisterende sø i syd bliver ikke berørt.


En ensartet bæreevne på hele arealet

Komprimeringen foregår ved, at to specialbyggede kraner udfører en såkaldt dynamisk dybdekomprimering, som sker ved at slippe et tungt lod fra 15 meters højde og presse jorden sammen ad flere omgange.

Metoden er internationalt anerkendt, og anvendes på anlægsprojekter i hele verden – dog er det første gang i Danmark, at man komprimerer så stort et areal med denne teknologi.

Pælefundering

Vi slår pæle i jorden, som bygningerne skal hvile på. Pælefunderingen er en nødvendighed grundet jordens bæreevne.

 

Beplantning

Fælledbys naturområder anlægges med stort fokus på at inddrage eksisterende naturtyper fra fælleden, som igen vil skabe levesteder for en række af fælledens dyrearter

 

Byggearbejde

Parallelt går vi i gang med selve byggearbejdet på de enkelte byggerier i Fælledby. Byggerierne vil blive igangsat lidt efter lidt. Det første byggeri forventes indflytningsklart i 2025, og det sidste byggeri vil stå færdigt i 2031.

En særlig Fælledby ånd

Vi skaber fællesområder både inde og ude, hvor I som beboere kan mødes og være med til at skabe en helt særlig Fælledby ånd.

Læs mere om det frie fællesskab i Fælledby

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder til at vise din interesse for opskrivning til en lejlighed i Fælledby. Så snart vi åbner op for udlejning, vil du høre fra os.

Vi informerer dig også løbende om udviklingen i byggeriet.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby