Fælledby logo

Bier og bio

De grønne enge

Som en del af Amager Naturpark strækker Amager Fælled sig over et 223 hektar stort naturområde med smukke græsarealer, fine overdrev, forunderlige moser og beroligende søer. Du finder fint anlagte stier med bænke til rolige stunder og ruter til ro, løb og vandreture.

Vil du cykle på arbejde i København, får du den smukkeste cykeltur over Amager Fælled. Glæd dig til magiske solopgange, mosekonen der brygger i skumringen, fuglelivet, sommerfuglene, guldsmedene og den fine dug i græsserne. På Amager Fælled finder du en række forskellige dyr og insekter, som vi gør vores bedste for at passe godt på og tiltrække.

Om sommeren kan du fiske i søen ved Mount Anna og spotte haletudser. Selvom Mount Anna højen kun er 9 meter høj, kan du stadig nå at få pulsen op på din træningstur. Når Kong Vinter melder sin ankomst og lægger en dyne af sne over Amager Fælled, kælker Amagers børn ned ad bakken med hvin og sommerfugle i maven.

Læs mere om dyrelivet på Amager Fælled
Se mere om cykel og metro

Fælles ansvar

Det er ikke kun i København, at der er fokus på at beskytte naturen og tænke nyt for at skabe en bæredygtig sameksistens mellem mennesker og natur. Det er et globalt anliggende og et fælles ansvar, og der er brug for international videndeling om nye tilgange. Fælledby har potentiale til at blive et internationalt forgangseksempel for sameksistens mellem by og natur.

Hos Fælledby arbejder vi på forskellige modeller for en certificering i den biosfære bydel og indtil det er på plads, læner vi os med løfte #6 op ad Pensions Danmarks strategi for biodiversitet fra 2022.

Fælledby Løfte #6: Positivt bidrag til biodiversitet inden 2030

#5 Livet

Fælledby skal leve op til Pension Danmarks biodiversitetsstrategi for 2022. Det betyder blandt andet, at byggeriet senest i 2030 skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten. Samtidig arbejder vi for at modvirke nettotab af biodiversitet ved at leve op til DGNB minimumskrav vedrørende natur og biodiversitet og ved gradvist at leve op til EU’s krav vedrørende biodiversitet og økosystemer.

– Erling Thygesen, CEO of Fælledby P/S.

En bydel med plads til alle

Behov for boliger

Det er en politisk beslutning at bygge en ny bydel på Amager Fælled. Når vi i dag bygger vi på Fælleden, er det for at skabe en del af de boliger, som den fortsatte tilflytning til København kræver. Det handler ikke længere ’om’ København skal udvides. Udvidelsen er nødvendig.

I dag handler det mere om, ’hvordan’ vi kan udvide byen og på samme tid tage hensyn til naturen, klimaet og biodiversiteten.

Natur og by må ikke nødvendigvis være hinandens modsætninger. Ved at lade os inspirere af landsbyen som arketype, kan vi beskytte og berige naturen bedst muligt og give plads til livet for planter, dyr og mennesker.

Læs mere om den urbane landsby
I udviklingen af Fælledby har biodiversitet været det vigtigste designparameter. Vi har arbejdet indgående med at øge biodiversiteten i naturen omkring de tre mindre nabolag, der udgør Fælledby. Faktisk viser uvildige undersøgelser, at selvom vi bygger på to tredjedele af arealet, så vil artsrigdommen blive tredoblet over en tiårig periode i forhold til den eksisterende natur.”

– Signe Kongebro, partner i Henning Larsen Architects

Fra losseplads til åndehul

’Fælled’ er et gammel0t dansk ord for kvæggræsarealer, der tilhører et bondesamfund. Der er stor idyl forbundet med Amager Fælled og med god grund. Dog har lige præcis Fælledbys byggegrund siden 1960’erne blandt andet været brugt til losseplads og udgør ikke et uvurderligt naturområde.

Ser man på den såkaldte Dansk Natur Indikator (DNI), som er udarbejdet af danske forskere, vil man se, at Fælledbys projektområde scorer meget lavt, mens andre dele af Amager Fælled og den øvrige 3500 hektarer store Naturpark Amager scorer meget højt.

Fælleden giver mig ro!

Sophie, 34 år, gift med Mathias og mor til Sofus på 3 år – Læs mere om alle os i Fælledby

”Fælledby er et seriøst bud på, hvordan vi kan bygge og samtidig bevare lokal naturrigdom. Med den politiske beslutning om at man vil bygge på fælleden, ser vi som rådgivere en forpligtelse til at skabe et sted, hvor naturen er så integreret som muligt. Konkret betyder det, at vi skal øge mængden af planter og dyr, som kan leve omkring bygningerne, skabe naturlige overgange til fælleden omkring og løbende måle på biodiversiteten, så vi også kan dokumentere, at det virker.”
– Steffen Damgaard Nielsen Biolog og projektchef, Sweco Danmark

Vil du bidrage til en biosfær bydel?
For at løfte barren ønsker vi et bredt samarbejde med kommuner og foreninger omkring Naturpark Amager om at udvikle Fælledby som en biosfære bydel, hvor man på tværs af byudvikling, undervisning, kultur og erhverv arbejder med at nytænke forholdet mellem mennesker og natur.

Kontakt Fælledlab for samarbejde

Se fem forslag til naturberigelse til dig som beboer

Se mere til Fælledby naturlaug og frivillighed

Når naturen synger

Casper 31 år, biolog og læser til naturterapeut – Læs mere om alle os i Fælledby

Vil du skrives op til en lejlighed i Fælledby?

Brug formularen herunder for at skrive dig på interesselisten.

Du hører fra os vedr. salg og udlejning af boliger, og vi informerer dig om udviklingen af bydelen generelt.

Interesse for opskrivning

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, og afhængigt af din henvendelse, kan vi dele dine personoplysninger med vores samarbejdspartnere. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan læse her: Privatlivspolitik for Fælledby.

Mød alle os i Fælledby