Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet – fra naturbeskyttelse i området til højden på byggeriet. Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab har vi et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta,…

Læs mere

Den såkaldte forkomprimering, som er en del grundmodningen på Fælledbys område, genoptages mandag den 11. april. Det er nødvendigt at komprimere jorden for at sikre en ensartet bæreevne under de kommende veje og rørføringer. Komprimeringsarbejdet på Fælledbys område fortsætter som led i den grundmodning, der er nødvendig for at klargøre det tidligere lossepladsareal til anlægsarbejde.…

Læs mere

Fælledby skal primært opføres i træ. Træbyggeri kan potentielt bidrage med mere end en femtedel af den samlede CO2-besparelse for at nå regeringens 2030-mål. Her giver en ingeniør og en arkitekt deres bud på, hvorfor træbyggeri er den rette vej at gå. Træfacader, grønne tage og genbrugsmaterialer i bygninger og byrum. Når de første beboere…

Læs mere

Tegnestuen Holscher Nordberg præsenterer her Fælledbys første boligprojekt. Et træbyggeri i varierede højder og med en unik tilgang til naboskab i det, de kalder Naturtårne. Ét lille fælleslokale er ikke nok til en hel bygningskarré. Der er brug for flere steder, hvor folk mødes i hverdagen, og det gode naboskab opstår. Den udfordring har arkitekterne…

Læs mere

De nordjyske modulbyggere, Scandi Byg, bliver den første totalentreprenør på Fælledbys kommende boligbyggeri og skal opføre 351 boliger, som bliver både Svanemærket og DGNB Guld-certificeret. Inden længe begynder totalentreprenøren Scandi Byg at opføre de første 351 boliger i Fælledby. Alle bygninger skal blandt andet opføres i træ som det gennemgående byggemateriale, hvor 80 procent af…

Læs mere

Mandag den 24. januar påbegynder Fælledby indhegning og fældning i projektområdets nordøstlige krat, hvor der skal tages en række særlige hensyn for at beskytte fugle og padder. Efter tilsyn og gennemgang af området med myndighederne har Fælledby nu alle de nødvendige tilladelser til arbejdet. Kratområdet, som udgør omkring tre hektarer på projektområdets nordøstlige del, bliver…

Læs mere

Efter at to klagenævn gav Fælledby medhold på alle punkter og byretten ophævede fogedforbuddet, har projektselskabet ikke længere interesse i at fortsætte en kæresag ved landsretten. I kølvandet på byrettens ophævelse af forbuddet mod anlægsarbejde på Fælledbys område har projektselskabet ikke længere en retslig interesse i at fortsætte kæresagen ved landsretten. Det besluttede selskabet efter…

Læs mere

Efter at to klagenævn har stadfæstet gyldigheden af Fælledbys lokalplan, har byretten i dag ophævet det byggeforbud, som har været gældende siden august. Byggeforberedelserne kan nu fortsætte som planlagt. Københavns Byret har i dag ophævet et fogedforbud mod det byggeforberedende arbejde på Fælledbys projektområde, som har været gældende siden den 20. august. Forbuddet kom, efter…

Læs mere

Klagerne i Fælledby-sagen får ikke medhold. Det har to klagenævn i dag afgjort og stadfæster dermed, at boligprojektets plangrundlag fortsat er gældende. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Fælledby. Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om…

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE: Fælledby P/S har efter grundig overvejelse valgt at kære byrettens kendelse om, at byggeforberedelserne ved Fælledby skal standses, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har truffet endelig afgørelse i de verserende klagesager. Fælledby P/S mener, at sagen har principiel betydning for både nuværende som fremtidige byudviklingsprojekter og derfor bør prøves ved en ny instans.…

Læs mere