Inden juleferien vil Fælledby P/S sikre byggepladsen mod eventuel personskade. De kommende dage afslutter selskabet en række fysiske aktiviteter, som udgør en potentiel sikkerhedsrisiko på byggepladsområdet, så længe anlægsarbejdet er i bero. Bygge- og anlægsaktiviteterne på Fælledbys område blev i sidste uge sat i bero efter en midlertidig byretskendelse meddelte såkaldt opsættende virkning. Det betød,…

Læs mere

Selskabet standser arbejdet indtil videre, men er uforstående overfor afgørelse. Københavns Byret har i dag afsagt en midlertidig kendelse om opsættende virkning i et søgsmål mellem foreningen Amager Fælleds Venner og de to klagenævn, som sidste år godkendte Fælledbys lokalplan og miljørapport udstedt af Københavns Kommune. Fælledby P/S er dog uforstående overfor grundlaget for afgørelsen,…

Læs mere

Inden vi kan begynde at bygge Fælledby, skal arealerne forberedes. Det har vi gjort med en helt særlig teknik, som du kan se i videoen nedenfor. Den såkaldte grundmodning af projektområdet nærmer sig sin afslutning. Vi har blandt andet komprimeret området for at fjerne ujævnheder og stabilisere undergrunden, hvorefter vi lægger ny, ren jord ud…

Læs mere

Realdania-støttet projekt rykker grænserne for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer. Facaderne designes og brandtestes i fuld skala, indtil de er sikre, hvorefter de skal bygges ind i Fælledby. Vi ved, at træ har potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk substantielt. Men lovgivningen sætter grænser for træfacaders…

Læs mere

Københavns Byret afviser påstandene om, at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer.               Sagen om Fælledbys ageren i forbindelse med byggestoppet i juli sidste år er nu endeligt afsluttet, efter at byretten torsdag den 27. oktober har afsagt sin dom. Dommen konkluderer, at ”Den af Amager Fælleds Venner anlagte sag mod Fælledby P/S afvises,” og at ”Amager Fælleds Venner…

Læs mere

Københavns Kommune har udstedt byggetilladelse til opførelsen af 79 lejeboliger fra tre til seks etager i det kommende Fælledby på Amager. Byggeriet opføres i træmoduler og vil leve op til en række anerkendte bæredygtighedskrav. Fælledby er nu klar til at igangsætte bydelens første træbyggeri, efter at Københavns Kommune den 13. oktober 2022 har meddelt byggetilladelse…

Læs mere

Plejeboligerne placeres centralt i bydelens sydlige nabolag med kort afstand til både byliv og bynær natur. Byggeriet bliver opført i trækonstruktioner ligesom resten af Fælledby og vil stå klar til indflytning i 2026. De 125 nye plejeboliger får en attraktiv placering med blot to minutters afstand til grønne områder og tæt på indkøb og offentlig…

Læs mere

Naboskab og samvær opstår primært omkring ankomsten til vores boliger, og det skal vi udnytte bedre. Det er hovedtanken bag Fælledbys næste boligbyggeri. Hent projektforslaget og de nye visualiseringer her. Et enkelt fælleslokale i hjørnet af et boligbyggeri er godt, men ikke nok, mener indehaver af ONV Arkitekter, Søren Rasmussen, som står bag et kommende…

Læs mere