HJEMME I NATUREN

Med Fælledby er det visionen, at oplevelsen af natur altid skal være til stede. Det gælder for eksempel, når man går en tur i den grønne korridor mellem nabolagene, opholder sig i de grønne byrum, kommer forbi den beplantning, der danner overgange mellem bygninger, gårdrum og den omkringliggende natur – eller når man blot kigger ud af vinduet.

I anlægsfasen iværksætter Fælledby en række naturbeskyttende tiltag for at passe på den omkringliggende natur og samtidig skabe nye levesteder for bl.a. fredede padder. Læs mere om dette under "Sådan bygger vi".

 

Naturtyper2

OVERDREV, KRAT OG VÅDOMRÅDER

Fælledby går skridtet videre i udviklingen af en grøn by, hvor nøje udtænkte forhold omkring beplantning, jord og grønne tage og facader skal sikre, at eksisterende arter kan trives og eventuelle nye flytte til.

Udgangspunktet er naturtyper, der allerede eksisterer på området i dag, som krat, vådområder og overdrev.

Naturtyper
Naturtyper3

NATURLIGE OVERGANGE

Naturen tænker ikke i grænser eller matrikler, og derfor vil vi arbejde for, at naturen på sigt kan brede sig ind i bydelen.

Overgangene mellem by og fælleden bliver beplantet, så forbindelsen til naturen fremstår uden synlige skel. Det drejer sig særligt om gårdrummene og lokalgaderne der designes, så de skaber en grøn overgang mellem det tætte bykvarter og det åbne fælledlandskab.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM FÆLLEDBYS NATUR