Fælledby kan genoptage byggeriet af 2000 boliger, efter at Landsretten i dag slog fast, at den midlertidige kendelse om opsættende virkning er ugyldig. Det glæder direktør i Fælledby P/S, at spørgsmålet om naturbeskyttelse nu er afsluttet. Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds…

Læs mere

Fælledby P/S glæder sig over tilladelsen til at appellere byrettens kendelse om opsættende virkning. Selskabet har ikke været part i retssagen frem til nu, men har netop fået tilladelse til lade landsretten se på afgørelsen. Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner,…

Læs mere

Det har været et både spændende og udfordrende år i Fælledby. Her kan du læse om de vigtigste milepæle, som vi har nået i 2022, og så giver vi til sidst overblikket over den juridiske proces, som påvirker projektet i øjeblikket.   VIDEO: Hvor er det nu Fælledby skal ligge? Til jer, der ikke har…

Læs mere

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet – fra naturbeskyttelse i området til højden på byggeriet. Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab har vi et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta,…

Læs mere

Inden juleferien vil Fælledby P/S sikre byggepladsen mod eventuel personskade. De kommende dage afslutter selskabet en række fysiske aktiviteter, som udgør en potentiel sikkerhedsrisiko på byggepladsområdet, så længe anlægsarbejdet er i bero. Bygge- og anlægsaktiviteterne på Fælledbys område blev i sidste uge sat i bero efter en midlertidig byretskendelse meddelte såkaldt opsættende virkning. Det betød,…

Læs mere

Selskabet standser arbejdet indtil videre, men er uforstående overfor afgørelse. Københavns Byret har i dag afsagt en midlertidig kendelse om opsættende virkning i et søgsmål mellem foreningen Amager Fælleds Venner og de to klagenævn, som sidste år godkendte Fælledbys lokalplan og miljørapport udstedt af Københavns Kommune. Fælledby P/S er dog uforstående overfor grundlaget for afgørelsen,…

Læs mere

Inden vi kan begynde at bygge Fælledby, skal arealerne forberedes. Det har vi gjort med en helt særlig teknik, som du kan se i videoen nedenfor. Den såkaldte grundmodning af projektområdet nærmer sig sin afslutning. Vi har blandt andet komprimeret området for at fjerne ujævnheder og stabilisere undergrunden, hvorefter vi lægger ny, ren jord ud…

Læs mere

Realdania-støttet projekt rykker grænserne for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer. Facaderne designes og brandtestes i fuld skala, indtil de er sikre, hvorefter de skal bygges ind i Fælledby. Vi ved, at træ har potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk substantielt. Men lovgivningen sætter grænser for træfacaders…

Læs mere

Københavns Byret afviser påstandene om, at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer.               Sagen om Fælledbys ageren i forbindelse med byggestoppet i juli sidste år er nu endeligt afsluttet, efter at byretten torsdag den 27. oktober har afsagt sin dom. Dommen konkluderer, at ”Den af Amager Fælleds Venner anlagte sag mod Fælledby P/S afvises,” og at ”Amager Fælleds Venner…

Læs mere

Københavns Kommune har udstedt byggetilladelse til opførelsen af 79 lejeboliger fra tre til seks etager i det kommende Fælledby på Amager. Byggeriet opføres i træmoduler og vil leve op til en række anerkendte bæredygtighedskrav. Fælledby er nu klar til at igangsætte bydelens første træbyggeri, efter at Københavns Kommune den 13. oktober 2022 har meddelt byggetilladelse…

Læs mere