Det første, fælles nabolagshus og yderligere 103 lejligheder er nu klar til at blive opført i Fælledby, som netop har modtaget sin byggetilladelse nummer to. To af i alt syv byggefelter i projektområdets nordøstlige nabolag er således i gang. De første beboere i Fælledby kan se frem til hyggelige opholdsarealer i stueetagen med både café,…

Læs mere

Vi har længe glædet os til at præsentere Fælledbys helt nye showroom og udstillingsområde. Her vil vi efter sommerferien byde velkommen indenfor i et eksempelbyggeri, hvor besøgende kan komme helt tæt på bydelens grundtanke og DNA. Vi er ikke helt klar til at afsløre navnet og oplevelsen endnu, men du kan få et smugkig i…

Læs mere

Fælledby kan genoptage byggeriet af 2000 boliger, efter at Landsretten i dag slog fast, at den midlertidige kendelse om opsættende virkning er ugyldig. Det glæder direktør i Fælledby P/S, at spørgsmålet om naturbeskyttelse nu er afsluttet. Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds…

Læs mere

Fælledby P/S glæder sig over tilladelsen til at appellere byrettens kendelse om opsættende virkning. Selskabet har ikke været part i retssagen frem til nu, men har netop fået tilladelse til lade landsretten se på afgørelsen. Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner,…

Læs mere

Det har været et både spændende og udfordrende år i Fælledby. Her kan du læse om de vigtigste milepæle, som vi har nået i 2022, og så giver vi til sidst overblikket over den juridiske proces, som påvirker projektet i øjeblikket.   VIDEO: Hvor er det nu Fælledby skal ligge? Til jer, der ikke har…

Læs mere

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet – fra naturbeskyttelse i området til højden på byggeriet. Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab har vi et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta,…

Læs mere

Inden juleferien vil Fælledby P/S sikre byggepladsen mod eventuel personskade. De kommende dage afslutter selskabet en række fysiske aktiviteter, som udgør en potentiel sikkerhedsrisiko på byggepladsområdet, så længe anlægsarbejdet er i bero. Bygge- og anlægsaktiviteterne på Fælledbys område blev i sidste uge sat i bero efter en midlertidig byretskendelse meddelte såkaldt opsættende virkning. Det betød,…

Læs mere

Selskabet standser arbejdet indtil videre, men er uforstående overfor afgørelse. Københavns Byret har i dag afsagt en midlertidig kendelse om opsættende virkning i et søgsmål mellem foreningen Amager Fælleds Venner og de to klagenævn, som sidste år godkendte Fælledbys lokalplan og miljørapport udstedt af Københavns Kommune. Fælledby P/S er dog uforstående overfor grundlaget for afgørelsen,…

Læs mere

Inden vi kan begynde at bygge Fælledby, skal arealerne forberedes. Det har vi gjort med en helt særlig teknik, som du kan se i videoen nedenfor. Den såkaldte grundmodning af projektområdet nærmer sig sin afslutning. Vi har blandt andet komprimeret området for at fjerne ujævnheder og stabilisere undergrunden, hvorefter vi lægger ny, ren jord ud…

Læs mere

Realdania-støttet projekt rykker grænserne for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer. Facaderne designes og brandtestes i fuld skala, indtil de er sikre, hvorefter de skal bygges ind i Fælledby. Vi ved, at træ har potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk substantielt. Men lovgivningen sætter grænser for træfacaders…

Læs mere