EN BOLIG FOR ALLE

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, hvor der både bliver mulighed for at leje private og almene boliger, bo i fællesskabsboliger eller ungdomsboliger. En lille andel af boligerne sættes til salg som ejerboliger.

25 procent af boligkvadratmeterne øremærkes til de almene boliger i form af plejehjem, familieboliger og boliger for socialt sårbare. Boligernes fællesfaciliteter ønsker vi blandt andet realiseret gennem nabolagshuse, der er tilgængelige for alle i nabolaget – en slags lokale forsamlingshuse.

Læs historien og se billeder af det første boligprojekt i Fælledby her.

I SAMSPIL MED NATUREN

Fælledbys boliger bliver opført i trækonstruktioner, og alle boligerne vil i videst muligt omfang få udsyn til grønne byrum eller den omkringliggende fælled. Vi arbejder med en arkitektur, som skal integreres mest muligt i Amager Fælleds natur, så boligerne giver plads til naturen.

Boligfacaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer, og der kommer også begrønnede facader.

EN BY FOR ALLE GENERATIONER

Fælledby får et aktivt hverdagsbyliv med blandt andet lokal folkeskole, to daginstitutioner, et plejecenter, caféer, dagligvarebutik og mindre detailbutikker omkring områdets centrale nabolagspladser.

20200201_Vejlands Kvarter_ProgramAXO-2

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICEREDE BOLIGER

I udviklingen af Fælledby tager vi afsæt i FNs verdensmål om bæredygtig byudvikling.

Det er vores mål, at selve bykvarteret Fælledby DGNB-certificeres til højeste bæredygtighedsniveau, som er platin, mens Fælledbys boliger certificeres til guld.

DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor bæredygtigt det er både miljømæssigt, socialt og økonomisk. DGNB måler blandt andet på hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug, grønne områder og artsmangfoldighed.

verdensmål

SPØRGSMÅL OG SVAR

SENESTE NYT

Fælledby får tilladelse til appel i retssag

26. januar 2023

Fælledby P/S glæder sig over tilladelsen til at appellere byrettens kendelse om opsættende virkning. Selskabet har ikke været part i…

Året der gik i Fælledby

12. januar 2023

Det har været et både spændende og udfordrende år i Fælledby. Her kan du læse om de vigtigste milepæle, som…