EN BOLIG FOR ALLE

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, hvor der både bliver mulighed for at leje private og almene boliger, bo i fællesskabsboliger eller ungdomsboliger. En lille andel af boligerne sættes til salg som ejerboliger.

25 procent af boligkvadratmeterne øremærkes til de almene boliger i form af plejehjem, familieboliger og boliger for socialt sårbare. Boligernes fællesfaciliteter ønsker vi blandt andet realiseret gennem nabolagshuse, der er tilgængelige for alle i nabolaget – en slags lokale forsamlingshuse.

Læs historien og se billeder af det første boligprojekt i Fælledby her.

I SAMSPIL MED NATUREN

Fælledbys boliger bliver opført i trækonstruktioner, og alle boligerne vil i videst muligt omfang få udsyn til grønne byrum eller den omkringliggende fælled. Vi arbejder med en arkitektur, som skal integreres mest muligt i Amager Fælleds natur, så boligerne giver plads til naturen.

Boligfacaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer, og der kommer også begrønnede facader.

EN BY FOR ALLE GENERATIONER

Fælledby får et aktivt hverdagsbyliv med blandt andet lokal folkeskole, to daginstitutioner, et plejecenter, caféer, dagligvarebutik og mindre detailbutikker omkring områdets centrale nabolagspladser.

20200201_Vejlands Kvarter_ProgramAXO-2

BÆREDYGTIGHEDSCERTIFICEREDE BOLIGER

I udviklingen af Fælledby tager vi afsæt i FNs verdensmål om bæredygtig byudvikling.

Det er vores mål, at selve bykvarteret Fælledby DGNB-certificeres til højeste bæredygtighedsniveau, som er platin, mens Fælledbys boliger certificeres til guld.

DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor bæredygtigt det er både miljømæssigt, socialt og økonomisk. DGNB måler blandt andet på hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug, grønne områder og artsmangfoldighed.

verdensmål

SPØRGSMÅL OG SVAR

SENESTE NYT

Fælledby indgår aftale om 125 almene plejeboliger

3. oktober 2022

Plejeboligerne placeres centralt i bydelens sydlige nabolag med kort afstand til både byliv og bynær natur. Byggeriet bliver opført i…

Lancering: Boliger for det gode naboskab

14. juni 2022

Naboskab og samvær opstår primært omkring ankomsten til vores boliger, og det skal vi udnytte bedre. Det er hovedtanken bag…

Vi genoptager komprimering på projektområdet

11. april 2022

Den såkaldte forkomprimering, som er en del grundmodningen på Fælledbys område, genoptages mandag den 11. april. Det er nødvendigt at…

Ingeniør og arkitekt: Derfor er træbyggeri den rette vej at gå

3. marts 2022

Fælledby skal primært opføres i træ. Træbyggeri kan potentielt bidrage med mere end en femtedel af den samlede CO2-besparelse for…