EN BOLIG FOR ALLE

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, hvor der både bliver mulighed for at leje private og almene boliger, bo i fællesskabsboliger eller ungdomsboliger. En lille andel af boligerne sættes til salg som ejerboliger.

25 procent af boligkvadratmeterne øremærkes til de almene boliger i form af plejehjem, familieboliger og boliger for socialt sårbare. Boligernes fællesfaciliteter ønsker vi blandt andet realiseret gennem nabolagshuse, der er tilgængelige for alle i nabolaget – en slags lokale forsamlingshuse.

Læs historien og se billeder af det første boligprojekt i Fælledby her.

I SAMSPIL MED NATUREN

Fælledbys boliger bliver opført i trækonstruktioner, og alle boligerne vil i videst muligt omfang få udsyn til grønne byrum eller den omkringliggende fælled. Vi arbejder med en arkitektur, som skal integreres bedst muligt i Amager Fælleds natur.

Boligfacaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer samt begrønnede tagflader og vilde bede i byrummene.

EN BY FOR ALLE GENERATIONER

Fælledby får et aktivt hverdagsbyliv med blandt andet lokal folkeskole, to daginstitutioner, et plejecenter, caféer, dagligvarebutik og mindre detailbutikker omkring områdets centrale nabolagspladser.

20200201_Vejlands Kvarter_ProgramAXO-2

DGNB-CERTIFICEREDE BOLIGER

I udviklingen af Fælledby tager vi afsæt i FNs verdensmål.

Det er vores mål, at selve bykvarteret Fælledby DGNB-certificeres til højeste niveau, som er Platin, mens Fælledbys boliger certificeres til guld.

DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra en lang række krav til miljømæssige, sociale og økonomiske parametre. DGNB måler blandt andet på CO2-udledningen i hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug samt grønne områder og artsmangfoldighed.

verdensmål

SPØRGSMÅL OG SVAR

SENESTE NYT

Landsretten omstøder kendelse: Fælledby genoptager boligbyggeriet

26. maj 2023

Fælledby kan genoptage byggeriet af 2000 boliger, efter at Landsretten i dag slog fast, at den midlertidige kendelse om opsættende…

Fælledby får tilladelse til appel i retssag

26. januar 2023

Fælledby P/S glæder sig over tilladelsen til at appellere byrettens kendelse om opsættende virkning. Selskabet har ikke været part i…