EN BOLIG FOR ALLE

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, hvor der både bliver mulighed for at leje private og almene boliger, bo i fællesskabsboliger eller ungdomsboliger. En lille andel af boligerne sættes til salg som ejerboliger.

25 procent af boligkvadratmeterne øremærkes til de almene boliger i form af plejehjem, familieboliger og boliger for socialt sårbare. Boligernes fællesfaciliteter ønsker vi blandt andet realiseret gennem nabolagshuse, der er tilgængelige for alle i nabolaget – en slags lokale forsamlingshuse.

Læs historien og se billeder af det første boligprojekt i Fælledby her.

I SAMSPIL MED NATUREN

Fælledbys boliger bliver opført i trækonstruktioner, og alle boligerne vil i videst muligt omfang få udsyn til grønne byrum eller den omkringliggende fælled. Vi arbejder med en arkitektur, som skal integreres bedst muligt i Amager Fælleds natur.

Boligfacaderne vil variere i udseende i form af fx tegl, træ og genbrugsmaterialer samt begrønnede tagflader og vilde bede i byrummene.

EN BY FOR ALLE GENERATIONER

Fælledby får et aktivt hverdagsbyliv med blandt andet lokal folkeskole, to daginstitutioner, et plejecenter, caféer, dagligvarebutik og mindre detailbutikker omkring områdets centrale nabolagspladser.

20200201_Vejlands Kvarter_ProgramAXO-2

DGNB-CERTIFICEREDE BOLIGER

I udviklingen af Fælledby tager vi afsæt i FNs verdensmål.

Det er vores mål, at selve bykvarteret Fælledby DGNB-certificeres til højeste niveau, som er Platin, mens Fælledbys boliger certificeres til guld.

DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra en lang række krav til miljømæssige, sociale og økonomiske parametre. DGNB måler blandt andet på CO2-udledningen i hele byggeriets livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- og vandforbrug samt grønne områder og artsmangfoldighed.

verdensmål

SPØRGSMÅL OG SVAR

SENESTE NYT

Fælledby får byggetilladelse til de næste 103 lejligheder

16. august 2023

Det første, fælles nabolagshus og yderligere 103 lejligheder er nu klar til at blive opført i Fælledby, som netop har…

Snart byder vi velkommen i nyt showroom

1. juni 2023

Vi har længe glædet os til at præsentere Fælledbys helt nye showroom og udstillingsområde. Her vil vi efter sommerferien byde…