Skip to content

Bliv klogere på fakta om Fælledby

5. januar 2023

Få svar på fem aktuelle spørgsmål om projektet - fra naturbeskyttelse i området til højden på byggeriet.

Fælledby er ofte nævnt i pressen i denne tid. Dog oplever vi i projektselskabet, at der kan opstå misforståelser eller decideret misinformation om projektet. Som selskab har vi et ansvar for at bidrage med korrekte oplysninger og fakta, så debatten kan foregå på et oplyst grundlag.

Her giver vi svar på fem aktuelle spørgsmål om Fælledby.

 

Er der fundet stor vandsalamander på området?

Der er fundet i alt 9 individer af stor vandsalamander på området efter fagbiologer har gennemsøgt arealerne i 100 dage i artens aktive perioder henover 2021 og 2022. Det bekræfter biologernes vurdering af, at Fælledbys område generelt ikke er egnet som habitat for arten.

Til sammenligning har arten sit primære habitat på det østliggende område kaldet Strandengen, hvor arten har været i voldsom fremgang siden den først blev observeret på området for år tilbage. Det skyldes bl.a. en række understøttende tiltag, såsom oprensning af vandhuller, som Københavns Kommune og By & Havn har foretaget de seneste år.

Luftfoto: Ole Malling. Grafik: Fælledby

 

Bygger I kun i beton, glas og stål?

Nej, vi bygger primært i træ i bygningernes bærende konstruktioner – dvs. i 80 pct. af byggeriets materiale. Træbyggeri binder CO2, og det kan fremstilles med et klimaaftryk, som er væsentligt lavere end ved traditionelt betonbyggeri. Træet kommer fra såkaldt FSC-certificeret skovdrift.

På grund af særlige krav til brandsikring og stabilitet bliver nogle udvalgte dele af byggeriet udført i beton. Det gælder fx elevatorskakte og dele af fundamenterne. Disse myndighedskrav skal alle bygherrer leve op til.

Bygningernes facader bliver en varieret blanding af træ, sten, stål og tegl samt genbrugsmaterialer. Dertil kommer, at op mod 30 pct. af tagene bliver beklædt med enten beplantning eller med solceller.

 

Bygger I ovenpå uvurderlige naturområder?

Nej, Fælledbys projektområde ligger på den del af Amager Fælled, som tidligere er anvendt som losseplads. Der er siden lagt jord ud over området ad flere omgange, senest i 2010, hvor hele det lysåbne område – over 75 pct. af projektområdet – blev nulstillet med udlægning af bl.a. jord og grus fra omkringliggende byggepladser (se luftfoto fra 2010 nedenfor).

 

Satellitfoto: Københavnerkortet 2010. Grafik: Fælledby

 

Siden da har det lysåbne areal ligget hen som åben græsmark forud for etablering af det campingområde, som dengang var planen. Ser man på den såkaldte Dansk Natur Indikator (DNI), som er udarbejdet af danske forskere, vil man se at Fælledbys projektområde scorer meget lavt, mens andre dele af Amager Fælled og den øvrige 3500 hektarer store Naturpark Amager scorer meget højt.

Få overblikket over Naturpark Amager på grafikken nedenfor.

 

Satellitfoto: Google Earth. Grafik: Fælledby.

Bliver bygningerne i Fælledby lige så høje som i resten af Ørestad?

Nej, bygningerne i Fælledby bliver maksimalt seks etager høje. Bygningerne bliver centreret omkring tre nabolagspladser - eller torve - hvorfra de ”trapper ned” til to etager, jo tættere de kommer på den omkringliggende fælled. Derved får man varierede højder i tillæg til de varierede facader.

De tre nabolag vil have butiksliv og fællesskabende aktiviteter på hver sin centrale plads, hvorfra byggeriet åbner sig mod den omkringliggende natur. Derfor er gårdrummene i de enkelte byggerier også åbne – både ud mod naturen og mellem de enkelte bygningskroppe. Selve gårdrummene bliver også beplantet med en lang række plantearter, som spiller sammen med fælledens natur omkring.

 

Visualisering: Henning Larsen Architects. Grafik: Fælledby.

 

Er den juridiske uenighed og klager over lokalplanen afsluttet?

Se tidslinjen over de vigtigste nedslag i den juridiske proces ved at klikke her.

Læs mere om naturbeskyttelsen, byggeprocessen og find en række kortmaterialer under Sådan bygger vi.