Skip to content

Vi sikrer byggepladsen i stilstandsperiode

21. december 2022

Inden juleferien vil Fælledby P/S sikre byggepladsen mod eventuel personskade. De kommende dage afslutter selskabet en række fysiske aktiviteter, som udgør en potentiel sikkerhedsrisiko på byggepladsområdet, så længe anlægsarbejdet er i bero.

Bygge- og anlægsaktiviteterne på Fælledbys område blev i sidste uge sat i bero efter en midlertidig byretskendelse meddelte såkaldt opsættende virkning. Det betød, at flere fysiske aktiviteter blev standset uden af være afsluttede, herunder åbne udgravninger og delvist monterede bygningselementer.

Dette udgør en sikkerhedsrisiko for faldskader og nedstyrtningsfare – også for uvedkommende personer, som eventuelt måtte bevæge sig ind på området, mens anlægsarbejdet er i bero.

Fælledby P/S er som bygherre ansvarlig for sikkerheden på byggepladsen, og er derfor nødt til at sikre området i forbindelse med en stilstandsperiode. Dette er særligt vigtigt at få afsluttet inden juleferien, hvor området vil stå helt tomt frem til det nye år.

Derfor afslutter selskabet de kommende dage følgende arbejde:

  • Opfyldning af åbne udgravninger med grus af hensyn til faldskader
  • Montering og afskærmning af delvist monterede elementer af hensyn til nedstyrtningsfare
  • Lukning af åbne fjernvarme- og vandrør, som er sårbare overfor rotter og bakterier

Københavns Kommune og øvrige myndigheder er orienteret om arbejdet. Når byggepladsområdet er sikret, vil alt fysisk arbejde på området være standset indtil videre, mens selskabet afventer en vejledning fra myndighederne.

--

Pressekontakt:

Simon N. Madsen
Tlf. 31980380
snm@faelledby.dk