Skip to content

– Vi skal opføre Danmarks første 22 meter høje, ubehandlede træfacader

23. november 2022

Realdania-støttet projekt rykker grænserne for, hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer. Facaderne designes og brandtestes i fuld skala, indtil de er sikre, hvorefter de skal bygges ind i Fælledby.

Vi ved, at træ har potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk substantielt. Men lovgivningen sætter grænser for træfacaders højde, og i etagebyggeri af træ er vi begrænsede til at bruge kemisk imprægnering eller driftstunge sprinkleranlæg på facaden.

Det vil Fælledbys projektselskab lave om på for at minimere brugen af imprægneret træ. Derfor er Fælledby blevet partner i projektet BioFaçades:UpHigh, som skal bane vejen for ubehandlede, biobaserede løsninger, der er lige så brandsikre som de traditionelle.

”I Fælledbys projekter arbejder vi med, at biobaserede materialer skal være fit-for-purpose, velovervejede og teknisk forsvarlige. Samarbejdet om BioFaçades:UpHigh er en katalysator, der samler stærke kompetencer og spiller direkte ind i vores arbejdsmetodik og det benarbejde, som er vigtigt forud eksekvering,” siger projektleder i Fælledby P/S, Anders Aabye Nielsen.

Sådan ser en brandtest af træfacader i fuld skala ud i testkamrene på DBI. Der skal udføres i alt 10 brandtest af forskellige, biobaserede løsninger. Foto: NREP/DBI

Realdania-støttet partnerskab 
Både Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania støtter projektet økonomisk, og processen ledes af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Foruden Fælledby er producenten Frøslev Træ og bygherrerne NREP og CPH Village med som projektpartnere.

Alle tre bygherrer skal opføre konkrete eksempelbyggerier med de nye løsninger. Den endelige højde på byggerierne er afhængig af projektets resultater, men målet er, at løsningerne skal kunne anvendes i op til 22 meters højde (seks etager).

”Sammen med vores partnere har vi både teknologi og know-how til at bygge en biobaseret facade, der kan modstå brandspredning og udgøre et sikkert alternativ til de traditionelle, præaccepterede løsninger. Vores mål er, at vi med teknisk dokumentation og frit tilgængelige resultater kan skabe rammerne for fremtidens facadearkitektur i Danmark. Vi ønsker med projektet at vise, hvordan brandsikkerhed nu bliver en designparameter, der kan få os til at tænke på en mere bæredygtig måde,” siger Christian Fundby Schou, leder af Advanced Product Development hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Fakta om projektet:

  1. BioFaçades:UpHigh ledes af DBI
  2. Projektet løber fra november 2022 til maj 2024
  3. Der udføres i alt 10 separate brandtest af biobaserede facadekonstruktioner i fuld skala
  4. Der skal opføres tre separate eksempelbyggerier med de nye facader
  5. Ud fra resultaterne formuleres generelle guidelines til branchen, som fremover kan blive til nye, præaccepterede løsninger indenfor såkaldt brandklasse 2-byggerier.
  6. Resultater, dokumentation og eksempler gøres offentligt tilgængelige via online-portalen ”Wood:UpHigh”, som er søsterprojektet.
  7. Projektet er finansieret af Realdania, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Frøslev Træ, NREP, CPH Village og Fælledby P/S

--

Udtalelser fra projektets øvrige partnere:

Michael Plesner, CO-CEO, Head of Team & R&D, CPH Village siger:

”Det er positivt, når at der i byggebranchen er øget fokus på at teste ting af. Forhold omkring brand har vi tidligere oplevet som en barriere for nye løsninger og derfor er det godt, at vi i fællesskab puljer ressourcer sammen og udfordrer status quo.”

Nicole Van Der Star, Investment Developer, NREP siger:

”Vi har i NREP erfaringer med at finde løsninger som ligger udenfor eksempelsamlingen og ved hvor stor en opgave det er. Vi ser et stort potentiale og styrke i, at vi sætter os sammen med øvrige aktører i branchen og finder løsninger som i et bredere perspektiv kan hjælpe til at flere har mulighed for at tænke på bæredygtighed i byggeprocessen. Vi er derfor glade for at kunne være en del af dette projekt”.

Thomas Venås, Specialist, Ph.D. Thermowood & Reaction to Fire, Frøslev Træ siger:

”Vi vurderer, at erfaringerne fra dette projekt kan være med til at fremme anvendelsen af træ i byggeriet markant. Det er helt i tråd med Frøslev Træs vision, og vi glæder os til både at bidrage til konkrete byggeprojekter hos visionære partnere, men også til at generere viden, som kan være til gavn for hele branchen.”