Skip to content

Byretten afviser sag mod Fælledby

31. oktober 2022

Københavns Byret afviser påstandene om, at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer.              

Sagen om Fælledbys ageren i forbindelse med byggestoppet i juli sidste år er nu endeligt afsluttet, efter at byretten torsdag den 27. oktober har afsagt sin dom. Dommen konkluderer, at ”Den af Amager Fælleds Venner anlagte sag mod Fælledby P/S afvises,” og at ”Amager Fælleds Venner skal til Fælledby P/S betale sagsomkostninger med 60.000 kr.”

Myndighedernes anvisninger blev fulgt
Sagen begyndte, da Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet den 7. juli sidste år meddelte såkaldt opsættende virkning over en klage indgivet af foreningen Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening. Det betød i første omgang, at projektselskabet Fælledby P/S ikke kunne modtage tilladelser til byggeri og anlægsaktiviteter, mens de eksisterende tilladelser til grundmodning dog ikke blev trukket tilbage af Københavns Kommune.

Derfor genoptog Fælledby P/S grundmodningsarbejde på området den 19. juli 2021, frem til byretten nedlagde standsningspåbud den 20. august 2021. Byggeriet stod herefter stille, indtil de uafhængige klagenævn meddelte deres endelige afgørelser i sagen den 14. december 2021. Her fik Fælledby P/S fuldt medhold, lokalplanens gyldighed blev stadfæstet og alle klager mod projektet blev afvist. Byretten ophævede byggeforbuddet umiddelbart efter.

Ret til at fortsætte arbejdet
Byretten lægger i sin seneste dom vægt på, at projektselskabet siden da har været berettiget til at fortsætte arbejdet, og at Amager Fælleds Venner derfor ikke længere har en retslig interesse i at få prøvet sine påstande om ulovlighed ved retten. Fælledby P/S er desuden afstået fra at søge erstatning for tabet i stilstandsperioden.

Siden da har Amager Fælleds Venner stævnet selve klagenævnene i et separat søgsmål, dog uden at Fælledby P/S er part i sagen.

Adm. direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen, udtaler efter dommen:

“Vi er glade for, at retten har sat punktum i denne sag nu. Det er længe siden, at disse klager blev afvist i klagenævnene, og dengang, som nu, har der ikke været en finger at sætte på Fælledbys håndtering af alle de miljøtekniske retningslinjer og krav fra biologer og myndigheder”.