Skip to content

Fælledby får byggetilladelse til det første boligbyggeri

14. oktober 2022

Københavns Kommune har udstedt byggetilladelse til opførelsen af 79 lejeboliger fra tre til seks etager i det kommende Fælledby på Amager. Byggeriet opføres i træmoduler og vil leve op til en række anerkendte bæredygtighedskrav.

Fælledby er nu klar til at igangsætte bydelens første træbyggeri, efter at Københavns Kommune den 13. oktober 2022 har meddelt byggetilladelse til boligprojektet. Det sker i naturlig forlængelse af arbejdet med den såkaldte byggemodning af projektområdet.

 ”Vi er glade og stolte over at nå frem til endnu en vigtig milepæl i projektet. Et godt samarbejde med myndighederne har sikret, at vi nu er klar til næste fase. Vi træder hermed et skridt nærmere vores mål om at levere attraktive boliger til københavnerne i 2024 og samtidig kick-starte Danmarks største bydel med bærende konstruktioner i træ,” siger Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen.

Byggetilladelsen markerer således overgangen til selve byggefasen, hvor projektselskabet nu påbegynder det første byggefelt i Fælledbys nordøstlige nabolag. Sideløbende påbegyndes anlæg af forsyningsledninger og forberedelserne til de store landskabsprojekter i området.

Byggetilladelser til opførelse af byggeri gælder i et år fra udstedelsen, og de udstedes derfor typisk i forlængelse af tidligere tilladelser til byggemodning og andet forberedende arbejde.

Byggeriet er placeret på byggefelt C6 i Fælledbys kommende nordøstlige nabolag her markeret med rødt. Visualisering: Henning Larsen Architects.

Går efter et lavere klimaaftryk

Ved at bygge med træ som det gennemgående materiale nedbringes byggeriets klimaaftryk i forhold til traditionelt byggeri i eksempelvis beton og mursten. Samtidig er træ langtidsholdbart og har gode egenskaber som bærende elementer samt for indeklimaet og trivslen i bygningen. Det gør samlet set, at byggeriet kan leve op til de nyeste bæredygtighedskrav.

”At øge bæredygtigheden og mindske CO2-aftrykket er en kerneværdi i opførelsen af hele Fælledby. Derfor går vi også benhårdt efter at overholde de anerkendte certificeringer i branchen, og vi er stolte over, at vi på det første byggeri kan overholde FSC-certificeringen, Svanemærket, et højt DGNB-niveau samt en udledning, som ligger under kravet i Bolig- og Planstyrelsens kommende Frivillige CO2-klasse. Der er dog ingen tvivl om, at vi skal fortsætte med at blive bedre, og vi arbejder derfor målrettet med at sænke vores klimaaftryk endnu mere i takt med opførelsen af de kommende byggerier,” siger Erling Thygesen.

Byggeriets samlede CO2-udledning ligger under det kommende krav i Den Frivillige CO2-klasse, som er en dansk ordning, der træder i kraft fra og med 2023. For at leve op til ordningen må nybyggeri maksimalt udlede hvad der svarer til otte kilo CO2 pr. kvadratmeter årligt i hele sin levetid.

Desuden er byggeriets træprodukter FSC-certificerede, og byggesystemets materialer har Svanemærket. Derved undgår man kemi og hormonforstyrrende stoffer i materialerne, og der stilles krav til energimærkning af bl.a. hvidevarer og en grundig affaldssortering af byggeaffaldet.

Bygningens materialer består af træmoduler, synlige bjælker, træfacader, altanværn og facadeplader i stål. Visualisering: Holscher Nordberg

Dertil kommer en lang række kvalitetskrav, som ligger ud over de almindelige krav i det danske bygningsreglement. Samlet set skal bygningen opnå en såkaldt DGNB-certificering til niveau Guld, og om muligt Platin, mens nabolaget som helhed skal opnå Platin.

Fælledby indeholder 21 separate byggefelter, infrastruktur, byrum og bynære naturområder, som bliver anlagt i løbet af de kommende 10 år. Herunder også en offentlig skole til ca. 1400 elever, to daginstitutioner og almene boliger, herunder et plejecenter.

Boliger til alle stadier i livet

På det første byggefelt opføres en boligkarré med 79 boliger i varierede størrelser fra 58 til 125 kvadratmeter og med to til fem værelser. Dertil kommer et fælleslokale og et grønt, åbent gårdrum med opholdsarealer og stier, som kobles på områdets stisystemer. Boligtyperne er designet efter at give plads til alle aldersgrupper og familiemønstre – både singler, unge par, seniorer og børnefamilier.

Boligkarrén åbner sig ud mod den omkringliggende natur. Yderst i gårdrummet opføres et selvstændigt gårdhus med ejerboliger. Karréen er tegnet af Holscher Nordberg og gårdhuset af Nordland Arkitekter. Visualisering: Fælledby/3D Vizual

Fællesskab og naboskab er en central værdi i Fælledby og er derfor også indarbejdet i arkitekturen. Her er de klassiske trappeopgange opgraderet til egentlige fællesarealer, hvor der er plads til samvær og det spontane møde i hverdagen. Arealerne mellem boligerne udvides med flere kvadratmeter, beplantning, udsigt og god akustik, så de kan bruges til ophold.

Karrébyggeriet er tegnet af Holscher Nordberg Architecture & Planning og skal opføres af den nordjyske totalentreprenør, Scandi Byg, som har udviklet eget byggesystem i træmoduler. Byggeriet vil bestå af en kombination af limtræselementer og træbeklædning i stueetagen samt profilerede metalplader og selvbærende træmoduler på de øvre etager.

Projektselskabet forventer, at lejlighederne står klar til indflytning i midten af 2024. Første spadestik til byggeriet tages omkring årsskiftet 2022-23.

Hent en samlet præsentation af byggeprojektet inkl. visualiseringer her.

 

Alle boliger får direkte adgang til naturen i både gårdrummet og videre ud til den omkringliggende fælled.  Visualisering: Fælledby/3D Vizual

FAKTA om Fælledbys boliger:

 • Der skal opføres op mod 2000 boliger i Fælledby, heraf 500 almene boliger
 • Boligerne fordeler sig i tre separate nabolag med hver sit bytorv
 • Boligerne får direkte adgang til den bynære natur på Amager Fælled
 • Fælledby ligger 10 minutters gang fra metroen og med cykelstier lige til døren
 • Alle bygninger opføres af bæredygtigt træ i de bærende konstruktioner – ca. 80% af byggeriet
 • De første lejligheder forventes udbudt i 2023 med indflytning midt i 2024
 • Fælledby får egen offentlige skole og to daginstitutioner i bydelen
 • En tredjedel af Fælledbys område – ca. 60.000 m2 – anlægges som vild bynatur mellem de tre nabolag
 • Alle bygninger får åbne, grønne gårdrum i direkte forbindelse til naturen omkring
 • Fælledbys helhedsplan er tegnet af Henning Larsen Architects. De enkelte byggerier og byrum er tegnet af forskellige arkitekter – det første er af Holscher Nordberg Architecture & Planning. Gårdhuset er tegnet af Nordland Arkitekter.
 • Det første byggeri opføres af totalentreprenøren Scandi Byg.