Skip to content

Fælledby indgår aftale om 125 almene plejeboliger

3. oktober 2022

Plejeboligerne placeres centralt i bydelens sydlige nabolag med kort afstand til både byliv og bynær natur. Byggeriet bliver opført i trækonstruktioner ligesom resten af Fælledby og vil stå klar til indflytning i 2026.

De 125 nye plejeboliger får en attraktiv placering med blot to minutters afstand til grønne områder og tæt på indkøb og offentlig transport. Boligerne opføres af det almene boligselskab Bo-Vita i et 12.000 m2 stort plejecenter placeret centralt i Fælledbys sydlige nabolag med udsigt over åbne, grønne områder.

”Det er en kerneværdi for os i Fælledby at skabe en blandet bydel, hvor fællesskabet går på tværs af aldersmæssige og økonomiske skel. Aftalen med Bo-Vita er et vigtigt skridt på vejen og et symbol på, at vi også i fællesskab må realisere denne ambition. De almene boligselskaber er generelt stærke på organiseringen af fællesskaber omkring boligen, og den kompetence er vigtig at tage med ind i designet af byrummene og samspillet med den bynære natur omkring Fælledby,” siger Erling Thygesen, adm. direktør i Fælledby P/S.

Aftalen blev underskrevet d. 29. september af repræsentanter fra både Fælledby og Bo-Vita. Foto: Matias Bager/Fælledby

Plejeboligerne opføres i certificeret træ fra bæredygtige kilder, og i huset skal fællesrum, gårdhaver og væksthuse orientere sig ud mod bynaturen og fælleden omkring. Bo-Vita bliver hermed det første almene boligselskab, som underskriver kontrakt med Fælledby, hvor der skal opføres i alt 500 almene boliger i bydelen de kommende år.

Plejeboligerne skal have udadvendte gårdrum og fællesarealer i tæt kontakt med de grønne områder. Visualisering af skitseforslag: Bo-Vita


I tråd med Fælledbys vision
”Vi er meget begejstrede over, at vi skal til at bygge 125 nye plejeboliger i Fælledby i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Den overordnede vision med Fælledby er i god tråd med Bo-Vitas bygherrestrategi om at bygge hjem, der imødekommer beboernes forskellige behov. Uderummene skal indrettes, så de giver værdi for den enkelte og skaber rammen for fællesskaber med attraktive mødesteder. Vi synes, at visionen for plejeboligerne i Fælledby lever op til vores ønske om at bygge bæredygtig, god arkitektur, som holder i fremtiden og virker i hverdagen,” udtaler Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita.


Fra venstre: Ann Urbrand, bestyrelsesmedlem i Bo-Vitas organisationsbestyrelse, Henrik Steenstrup, bestyrelsesformand i Fælledby P/S, Jan Hyttel, bestyrelsesformand i Bo-Vitas organisationsbestyrelse, Erling Thygesen, adm. direktør i Fælledby P/S. Foto: Matias Bager/Fælledby

Bo-Vita har stor erfaring med at udvikle almene boliger, og selskabet driver i dag 5.500 boliger fordelt på 60 lokale afdelinger i Københavnsområdet. Plejecenteret i Fælledby opføres i samarbejde med Social- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der får anvisningsret til boligerne.

”Der kommer flere og flere ældre københavnere, og derfor har vi brug for flere ældreboliger - også i de byområder der er under udvikling, så vi får en mangfoldig by med beboere i alle aldersgrupper. De ældre får lys, luft, grønne uderum og udsigt til naturen, og med plads til fællesskab er der rum for et godt ældreliv”, udtaler Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Byggeriet af plejeboliger i Fælledby forventes af gå i jorden i 2023 med indflytning i 2026.

Underskriften er sat. Foto: Matias Bager/Fælledby

--

Fakta om Fælledby:

  • Der skal opføres 2.000 boliger i den nye bydel Fælledby, heraf 125 plejeboliger og to børneinstitutioner, en skole og lokalt butiksliv.
  • 25 % af boligerne bliver almene.
  • Boligerne får direkte adgang til den bynære natur på Amager Fælled.
  • Der bliver 10 minutters gang til Metroen.
  • Minimum 80 % af alle bygninger opføres i bæredygtigt træ i de bærende konstruktioner.
  • Fælledbys område strækker sig over 18,1 ha. En tredjedel af området, 60.000 m², etableres som bynært naturområde.
  • Alle bygninger får åbne, grønne gårdrum i direkte forbindelse til naturen omkring.
  • Bygherre for plejeboligerne er Bo-Vita.
  • Bygherre for Fælledby er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.