Skip to content

Lancering: Boliger for det gode naboskab

14. juni 2022

Naboskab og samvær opstår primært omkring ankomsten til vores boliger, og det skal vi udnytte bedre. Det er hovedtanken bag Fælledbys næste boligbyggeri. Hent projektforslaget og de nye visualiseringer her.

Et enkelt fælleslokale i hjørnet af et boligbyggeri er godt, men ikke nok, mener indehaver af ONV Arkitekter, Søren Rasmussen, som står bag et kommende boligbyggeri med 103 lejligheder i Fælledby. Han uddyber:

”Vores egne undersøgelser viser, at samvær og naboskab i boligbyggerier i høj grad opstår omkring ankomsten til vores bygninger. Det gælder trappeopgange og indgange i stueetagen og fra gårdrum. Vi ser derfor et stort potentiale i at udvide disse arealer, så de kan rumme mere plads til ophold og samtaler i hverdagen.”

Det princip præsenterer vi nu i et karrébyggeri, som vil indeholde både bofællesskaber og almindelige lejligheder, hvor fællesarealerne er tænkt sammen med indgange og opgange.

Ind gennem fællesrummet

Selve trappeopgangene er placeret inde i et centralt fællesrum, kaldet Nabolagshuset, hvor beboere skal bevæge sig gennem for at komme til og fra opgangene. Fællesrummet skaber på den måde plads til det tilfældige møde på vejen til og fra boligerne, samtidig med at det kan anvendes til større aktiviteter.

I forlængelse af Nabolagshuset etableres erhvervslokaler til fx bagerbutik og café på hver side – og med udgang til det tilstødende bytorv – hvor man kan nyde en kop kaffe og en sandwich. Både nabolagshus og butikker har facade ud til bytorvet og vil være åbent for hele nabolaget.

”De fysiske rammer omkring hverdagslivet i Fælledby skal designes på en måde, så de fremmer fællesskab og naboskab. I branchen oplever vi, at det er en efterspurgt kvalitet blandt boligsøgende og den primære driver for sammenhængskraft i nye bydele. ONV Arkitekters løsning her er både konkret, innovativ og meget ambitiøs på netop disse områder,” siger Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen.

Bofællesskab for flere generationer
22 af lejlighederne etableres som selvstændige bofællesskaber udstyret med en fælles ”forhave” i form af store, grønne altaner på hver etage, som deles af tre lejligheder per etage. Disse ”ankomstaltaner” giver således plads til altanhygge og samvær med naboen – dog med mulighed for at trække sig tilbage på sin egen del af altanen.

”Vi tror på, at flere har lyst til at bo sammen på tværs af generationer i familien – enten i den samme lejlighed, som er lidt større, eller i hver sin lejlighed overfor hinanden, hvor man deler fællesarealer. Det giver vores bofællesskaber mulighed for,” siger Søren Rasmussen.

Gårdrummet i karréen er gennemskåret af en tværgående sti, hvor der skabes fire naturlige hjørnelokaler i stueplan ind til gården, som skal være fælleslokaler til fx yogastudie eller værksted. Lokalerne er placeret side om side med opgange fra gårdsiden, hvor der etableres flere mindre udendørs fællesarealer.

Byggeriet er tegnet af ONV Arkitekter og Scandi Byg er totalentreprenør. Byggeriet forventes igangsat i 2023 med indflytning i midten af 2025.

Hent arkitektens PDF-mappe med projektforslaget inklusiv visualiseringer her.

 

FAKTA om Fælledbys boliger

  • Der skal opføres 2000 boliger i Fælledby, heraf 500 almene boliger
  • Boligerne fordeler sig i tre separate nabolag med hver sit bytorv
  • Boligerne får direkte adgang til den bynære natur på Amager Fælled
  • Fælledby ligger 10 minutters gang fra metroen og med cykelstier lige til døren
  • Alle bygninger opføres af bæredygtigt træ i de bærende konstruktioner – ca. 80% af byggeriet
  • De første lejligheder forventes udbudt midt i 2023 med indflytning i 2024 og fremefter
  • Fælledby får egen offentlige skole og to daginstitutioner i bydelen
  • En tredjedel af Fælledbys område – 60.000 m2 – etableres som bynære naturområder mellem de tre nabolag
  • Alle bygninger får åbne, grønne gårdrum i direkte forbindelse til naturen omkring