Skip to content

Vi genoptager komprimering på projektområdet

11. april 2022

Den såkaldte forkomprimering, som er en del grundmodningen på Fælledbys område, genoptages mandag den 11. april. Det er nødvendigt at komprimere jorden for at sikre en ensartet bæreevne under de kommende veje og rørføringer.

Komprimeringsarbejdet på Fælledbys område fortsætter som led i den grundmodning, der er nødvendig for at klargøre det tidligere lossepladsareal til anlægsarbejde. Grundmodningen indebærer både komprimering og påfyldning af i gennemsnit en meter ny, ren jord på hele området, som vil danne Fælledbys kommende terræn.

Komprimering fortsætter sommeren over
Størstedelen af projektområdet på i alt 18,1 hektarer blev komprimeret tilbage i 2021. Arbejdet blev dog midlertidigt standset i sommers, mens en klagesag mod Københavns Kommune blev behandlet af to uafhængige klagenævn. Alle klagepunkter blev imidlertid afvist.

Stilstanden har dog betydet, at en del af de komprimerede arealer ikke blev afsluttet på ret vis. Projektets entreprenør vurderer, at omkring 40 pct. af arealet kan betragtes som afsluttet, mens resten skal komprimeres forfra. Det svarer til knap 11 hektarer – eller rundt regnet 11 store fodboldbaner.

Komprimeringsarbejdet vil fortsætte sommeren over og forventes afsluttet den 1. september. Herefter fortsætter arbejdet med påfyldning af ren jord og regulering af terrænet forud for de kommende anlæg.

Klik her og få overblikket over Fælledbys projektområde set i forhold til Amager Fælled og Naturpark Amager.

Tyngden fra loddet sender trykbølger ned i undergrunden, som komprimerer materialet. Grafik: ScienceDirect.

En ensartet bæreevne på hele arealet
Komprimeringen foregår ved, at to specialbyggede kraner udfører en såkaldt dynamisk dybdekomprimering, som sker ved at slippe et tungt lod fra 15 meters højde og presse jorden sammen ad flere omgange. Herved sendes trykbølger ned gennem jordlagene, som både komprimerer jorden og lossepladsfyldet i undergrunden, og som udligner eventuelle lokale ujævnheder.

I løbet af komprimeringsarbejdet foretages målinger i jorden, som fortæller, hvilken tæthed man har opnået, og om der er brug for yderligere komprimering. Herved sikrer man en ensartet bæreevne på hele arealet.

Metoden er internationalt anerkendt og anvendes på anlægsprojekter i hele verden – dog er det første gang i Danmark, at man komprimerer så stort et areal med denne teknologi. Arbejdet udføres derfor af verdens førende ingeniører på området fra det franske firma Menard, som udviklede metoden for over 50 år siden.

Paddeindsamling i det nordøstlige krat
På den nordøstlige del af projektområdet skal Fælledbys biologiske rådgivere først foretage en gennemsøgning og indsamling af padder, inden komprimeringsarbejdet kan sættes i gang her. Det følger af Fælledbys plan for naturbeskyttelse på området, som myndighederne har godkendt.

Biologer tjekker løbende opsamlingsspande på arealet i tilskud til manuel gennemsøgning. Foto: Ursula Bach / Fælledby.

De padder, der eventuelt findes på området, bliver udsat i en række nye levesteder uden for byggepladshegn og paddehegn. Herfra kan de ikke vandre tilbage på byggepladsområdet.

Indfangning og håndtering af fredede padder kræver dispensation fra Miljøstyrelsen, som Fælledby har ansøgt om. Miljøstyrelsen gav den 31. marts dispensation til arbejdet, som vil blive udført af faguddannede biologer.

Resultaterne skal efterfølgende rapporteres til Miljøstyrelsen, som desuden har tilsynspligten på denne del af arbejdet. Indsamlingen forventes igangsat umiddelbart efter påske.

--
Pressekontakt:
Simon N. Madsen
Tlf: 31980380
Mail: snm@faelledby.dk