Skip to content

Lancering: Se Fælledbys første boligbyggeri

3. marts 2022

Tegnestuen Holscher Nordberg præsenterer her Fælledbys første boligprojekt. Et træbyggeri i varierede højder og med en unik tilgang til naboskab i det, de kalder Naturtårne.

Ét lille fælleslokale er ikke nok til en hel bygningskarré. Der er brug for flere steder, hvor folk mødes i hverdagen, og det gode naboskab opstår. Den udfordring har arkitekterne fra Holscher Nordberg taget op i det, vi her lancerer som det første boligbyggeri i Fælledby.

Grundidéen er, at man opgraderer de almindelige trappeopgange til egentlige fællesarealer, hvor der er plads til samvær i en åben konstruktion med udsigt fra hver etage. Man udvider simpelthen pladsen mellem lejlighederne med flere kvadratmeter, beplantning, udsigt og god akustik, så man kan bruge dem til ophold.

Visualisering: En klassisk trappeopgang omdannes til større fællesarealer med beplantning og udsigt på hver etage / Holscher Nordberg

Naturtårnene er delvist beklædt med gulv-til-loft-glasfelter og åbne rækværk af balustre, som på hver etage danner uderum for beboerne. Holscher Nordberg forklarer, at rammen om det tilfældige møde i høj grad sker i Naturtårnene, hvor bebo­erne møder hinanden på vej til og fra deres bolig.

”Vi har haft en formidabel proces med bygherre og de andre rådgi­vere. Forløbet har været præget af en fælles lyst til at skabe noget særligt, der kan blive en model for fremtidige bæredygtige boligformer,” siger Mikkel Nordberg, arkitekt og partner i Holscher Nordberg.

De første beboere flytter ind allerede i 2024. Du kan hente Holscher Nordbergs egen præsentation af projektet her.

Visualisering: Byggeriet med synlige træbjælker set fra gårdrummet / Holscher Nordberg

Placering ud mod fælleden
Overordnet er Fælledby opdelt i tre nabolag, som hver især vender sig ud mod landskabet og indad mod hver sit bytorv. De tre byområder er forbun­det af et vej- og stiforløb, som skaber fodgængervenlige strøgforløb mellem byområderne og ud i naturen.

Det første boligprojekt ligger på den østlige side af Fælledbys nordøstlige nabolag.

Bygningens geometri er U-formet med ”sammenvoksede” punkthuse, der danner en åben karré. Bygningerne ”trapper ned” fra seks til tre etager mod øst, så bygningerne bliver lavere, jo tættere de kommer på fælleden. Gårdrummet ligger i en muslingeskalform, skærmet af bygningerne, der danner en lægivende ”ryg” mod vestenvinden.

Visualisering: Bygningen set i fugleperspektiv fra øst. Mellem karréerne opføres et gårdhus med to boliger tegnet af Nordland.

Boliger fra 55 til 125 kvadratmeter
Bygningen er sammensat af varierede boligtyper og størrelser fra ca. 55 til 125 kvadratmeter fordelt på 2-, 3-, 4-, og enkelte 5-værelses lejligheder. De mindste to-værelsesboliger ligger side om side med fireværelses boliger og duplex-rækkehuse.

Holscher Nordberg beskriver videre, at der er lagt en arkitektonisk umage i at skabe rum og uderum, der lader beboerne møde hinanden på en måde, hvor man både kan tilvælge sociale hverdagsfællesskaber og trække sig tilbage til egen privathed.

I gårdrummet opføres to boliger som et selvstændigt "gårdhus" tegnet af tegnestuen Nordland.

Visualisering: Udsigt fra lejlighedsaltan på tredje etage / Holscher Nordberg

Natur og træbyggeri
Bebyggelsen er opbygget ud fra et præfabrikeret byggesystem i limtræ produceret hos den danske modulproducent Scandi Byg i Løgstør (Læs mere om Scandi Byg i Fælledby her). Det giver en fornuftig anlægsøkonomi, tryghed i byggeprocessen og i den fremtidige holdbarhed. Her har Holscher Nordberg lagt flere lag på arkitekturen, der visuelt og stofligt fremviser de gode materialer, hvor flere vil være genanvendte materialer.

Alle brand- og sikkerhedskrav for etagebyggeri er selvfølgelig overholdt, selvom bygningen primært konstrueres i træ. Arkitekturen er ude og inde sammensat i naturfarver i træ og metal, der harmonerer med områdets fællednatur og vil patinere smukt med årene.

Læs en ingeniør og en arkitekt forklare, hvorfor træbyggeri er den rette vej at gå her.

Visualisering: Byggeriet set fra nabolagets centrale bytorv / Holscher Nordberg

 

Fakta om Holscher Nordberg

  • Holscher Nordberg er en arkitektvirksomhed, der ønsker at skitsere og detaljere byer og byrum, der fordrer fællesskaber
  • Den prisvindende tegnestue blev grundlagt i 1999 og ejes og drives af arkitekterne Nils Holscher og Mikkel Nordberg
  • Tegnestuen beskæftiger omkring 55 medarbejdere
  • Holscher Nordberg tegner byer og bygninger i hele Skandinavien med ud­gangspunkt i et humanistisk menneskesyn og med fokus på arkitektonisk kvalitet