Skip to content

Ingeniør og arkitekt: Derfor er træbyggeri den rette vej at gå

3. marts 2022

Fælledby skal primært opføres i træ. Træbyggeri kan potentielt bidrage med mere end en femtedel af den samlede CO2-besparelse for at nå regeringens 2030-mål. Her giver en ingeniør og en arkitekt deres bud på, hvorfor træbyggeri er den rette vej at gå.

Træfacader, grønne tage og genbrugsmaterialer i bygninger og byrum. Når de første beboere rykker ind i Fælledby om et par år, så er det en ny form for byggeri, hvor træ bliver gennemgående i de bærende konstruktioner og skaber en glidende overgang til de grønne omgivelser.

Byggebranchen står globalt set for omkring 39 procent af de samlede klimapåvirkninger, og både i nybyg og i drift er der store potentialer, hvis man begynder at arbejde med mere bæredygtigt materiale end beton og stål, som præger byggeriet i dag.

Ambitionen er, at Fælledby skal rykke grænserne for, hvordan man kan benytte træ som en mere bærende bestanddel i fremtidens byggeprocesser.

”Det er en ret unik måde at gå til et byggeri, fordi vi under hele processen undersøger alle vores muligheder og på den måde håber, at vi kan finde yderligere procenter på klimakontoen, som vi endnu ikke kender til,” siger Rasmus Overgaard Bertelsen, projekt- og projekteringsleder ved ABC rådgivende ingeniører.

Klimagevinster i hele processen
Træbyggeri bliver en vigtig del af den grønne omstilling. En rapport fra Rambøll vurderer, at byggeri med træ som primært materiale kan reducere den samlede udledning med op til 45 procent målt op mod klassisk byggeri i stål og beton.

”Allerede i fremstillingen er der et kæmpe potentiale, fordi beton kræver et langt større energiforbrug end træ, der jo kører på solenergi,” siger Kim Dalgaard, arkitekt på Tegnestuen Vandkunsten.

Det er dog ikke kun i byggeprocessen, at der er besparelser på klimakontoen. Gennem hele levetiden spares der CO2, og selv i bortskaffelsen er der gevinster at hente.

”Generelt bliver stort set alle restprodukter i træfremstillingen anvendt i andre produkter, eller til bioenergi. Hvilket overordnet betyder langt mindre spild end når der arbejdes med beton som bl.a. kræver opbygning af forme, som skal bygges, renses med sæbe og skilles ad og bortskaffes,” siger Kim Dalgaard.

Et godt eksempel på denne fordel er det vandrerhjem, der lå på byggepladsen inden opførslen af Fælledby. Hele trækonstruktionen bliver bevaret og får nyt liv enten i det kommende byggeri i Fælledby, eller i andre danske bygge- og anlægsprojekter.

Se lanceringen af Fælledbys første boligbyggeri i træ her.

Mange myter om træbyggeri
En stor del af fordelene ved at bygge i træ er netop betinget af, at der ikke er tale om et blandingsprodukt men et naturligt materiale.

”Træ er et levende materiale, og det er der flere fordele ved. Først og fremmest kapsler træet en stor mængde CO2 i hele levetiden, hvor beton udleder det løbende. På den måde frigives der ikke på samme måde i hele levetiden,” siger Rasmus Bertelsen.

Netop det, at træ er et levende materiale, bliver dog også ofte brugt som et argument imod at bygge mere træ. Kritikerne peger på, at træ kræver mere vedligehold, giver en anden akustik og lydisolering og kræver et større fokus på, at der ikke skal trænge vand ind, da det kan give permanente fugtskader.

Ifølge Rasmus Bertelsen er det dog en opfattelse, der hører fortiden til.

”Træbyggeri bliver hele tiden bedre. Man bliver bedre til at udnytte de store fordele, materialet har, og samtidig er man bevidst om at lukke hullerne på nogle af de områder, hvor der historisk har været ulemper. For eksempel i forhold til sikkerheden,” siger han.

Der er i dag i stigende grad mulighed for at anvende træ i byggeri, så det overholder blandt andet bygningsreglementets krav.

Konservativ branche
Træbyggeriet er hele tiden i udvikling og kommer fortsat til at være det de kommende år. For eksempel har de nye CLT-elementer gjort det nemmere at anvende træ som materiale i etagebyggeri, ligesom der findes andre former for træprodukter til den konstruktionsmæssige del af byggeriet.

I takt med, at træ bliver mere udbredt på danske byggeprojekter, håber ingeniøren samtidig at gøre op med en lidt forstokket opfattelse i branchen, hvor certificeringer ikke altid afspejler de nye standarder og muligheder.

”Der er en lidt konservativ tilgang i branchen. I lang tid har vi arbejdet på én måde efter de fordele, som beton for eksempel har i forhold til akustik. Træbyggeri bliver hele tiden bedre, og vi udvikler nye metoder, blandt andet med CLT-elementer som stabiliserende vægge. Det afspejler sikkerhedscertificeringerne endnu ikke, men det er forhåbentlig kun et spørgsmål om tid,” siger Rasmus Bertelsen.

Hybridbyggeri - brug træet de rigtige steder
Selvom træ bliver det primære materiale i byggeriet på Fælledby, så bliver det stadig i et "mix" med andre materialer. Trods den store udvikling er der nemlig fortsat områder, hvor træ har sine begrænsninger.

”Vi skal ikke bare blindt bygge i træ. Vi skal udnytte materialerne der, hvor de gør mest gavn. Betonfundamenter er for eksempel stadigvæk at foretrække, fordi det klarer fugtpåvirkninger bedre end træ. Og så er beton godt til at stabilisere de lette træbyggerier. Derfor vil vi formentlig fortsat se disse hybridløsninger, men forhåbentlig hvor træ udgør langt den største andel,” siger Kim Dalgaard.

De første beboere ventes at flytte ind i Fælledby i sidste halvdel af 2024.

Fakta om træbyggeri:

 • En Rambøll-rapport viser en potentiel besparelse på op til 45 procent på CO2-regnskabet over hele levetiden for et træbyggeri sammenlignet med et typisk dansk byggeri i tegl, stål og beton
 • Rambøll-rapport vurderer, at man kunne finde 14,5 procent ud af det samlede 70 procents mål CO2-regnskabet frem mod 2030 ved at bygge i træ som bærende element
 • Træ absorberer som et levende materiale CO2 i løbet af levetiden, mens blandt andet beton udleder
 • Vi kan hente inspiration fra vores nordiske nabolande, der har en stor tradition for at bygge i træ som primært materiale. Grundet andre regler i Danmark er det dog ikke muligt i dag

Fakta om Fælledby:

 • Den færdige bydel skal huse 2.000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og lokalt butiksliv.
 • 25% af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre. Blandt dem bliver også boligtilbud specielt til socialt sårbare personer
 • Alle bygninger opføres i træ i alle bærende konstruktioner – dvs. minimum 80% af byggeriet.
 • Fælledby vil udgøre i alt 219.000 kvadrameter etageareal.
 • Omkring en tredjedel af projektområdet bliver genetableret som naturarealer med særligt fokus på vild, bynær natur.
 • I Fælledby prioriteres fællesskab og foreningsliv i samspil med naturen.
 • Bygherren er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.

Læs mere om træbyggeriets potentialer i rapporten fra Rambøll her.