Skip to content

Fælledby fortsætter ikke sagen i landsretten

12. januar 2022

Efter at to klagenævn gav Fælledby medhold på alle punkter og byretten ophævede fogedforbuddet, har projektselskabet ikke længere interesse i at fortsætte en kæresag ved landsretten.

I kølvandet på byrettens ophævelse af forbuddet mod anlægsarbejde på Fælledbys område har projektselskabet ikke længere en retslig interesse i at fortsætte kæresagen ved landsretten. Det besluttede selskabet efter et retsmøde mellem sagens parter og retsformanden ved Østre Landsret.

Fælledby kærede Københavns Byrets afgørelse om forbud tilbage i august sidste år, mens den såkaldt opsættende virkning stadig havde effekt som følge af byrettens afgørelse dengang. Spørgsmålet om betydningen af den opsættende virkning er dog ikke længere relevant, nu hvor de to klagenævn er kommet med deres endelige afgørelser og har givet Fælledby medhold på alle punkter. Fælledbys advokat, Håkun Djurhuus, fra advokatfirmaet Lundgrens udtaler:

"Der er reelt ikke længere et retsligt spørgsmål på spil, som landsretten skal afgøre. Vi har fået fuldt medhold ved nævnene, og Københavns Byret har ophævet sit forbud, hvorfor der ikke er nogen interesse i at få prøvet forbudsafgørelsen. Det principielle spørgsmål, som handler om, at man som NGO eller forening ikke kan sagsøge en privat aktør, når man er uenig med myndighedernes anbefalinger og tilladelser, kan i stedet prøves i forbindelse med en almindelig erstatningssag ved Københavns Byret. Fælledby kan have interesse i fortsat at få prøvet spørgsmålet om erstatning for det forbud, som vi mener blev meddelt med urette."

På den baggrund valgte Fælledby ikke at bruge yderligere ressourcer på at fortsætte kæremålet ved landsretten. Projektselskabet skal nu beslutte sig for, om sagen skal føres videre ved Københavns Byret, som i sin afgørelse fra august stillede krav om, at sagsøger – foreningen Amager Fælleds Venner – skulle stille en sikkerhed på 2 millioner kroner til dækning af Fælledbys omkostninger ved stilstand, såfremt den viste sig at være uberettiget.

"I sådan et tilfælde kan der hvile en erstatningspligt på Amager Fælleds Venner, som har sagsøgt Fælledby på et forkert grundlag og dermed forårsaget betydelige omkostninger uden grund," tilføjer Håkun Djurhuus.

Fælledby har endnu ikke besluttet om og i hvilket omfang, der skal rejses en erstatningssag. Fælledbys adm. direktør, Erling Thygesen, udtaler:

"Det vigtigste for Fælledby som projekt var at få renset vores navn og få de uafhængige klagenævn til at stadfæste lovligheden af både kommunens lokalplan og det enorme forarbejde, som vi og vores mange fagfolk har udført. Det har vi nu fået, og derfor fokuserer vi på at komme videre med vores kerneopgave, som er opførelsen af boligprojektet. Vi vil derudover følge de anbefalinger, som kommer fra vores advokat og fra landsretten."

Projektet fortsætter uden ændringer
Den supplerende dokumentation, som Fælledby i sin tid sendte til klagenævnene, bestod bl.a. i at dokumentere effekten af projektets naturbeskyttende tiltag. Dette har ikke ført til ændringer i projektet, som stadig skal gennemføres med de tiltag, som den oprindelige lokalplan og miljøkonsekvensrapport foreskriver.

Næste skridt i processen bliver at igangsætte de naturbeskyttende tiltag i projektets nordøstlige kratområde og at fortsætte grundmodningen med jordarbejde og nedrivning af det tidligere vandrehjem.