Skip to content

Københavns Byret ophæver byggeforbud

23. december 2021

Efter at to klagenævn har stadfæstet gyldigheden af Fælledbys lokalplan, har byretten i dag ophævet det byggeforbud, som har været gældende siden august. Byggeforberedelserne kan nu fortsætte som planlagt.

Københavns Byret har i dag ophævet et fogedforbud mod det byggeforberedende arbejde på Fælledbys projektområde, som har været gældende siden den 20. august. Forbuddet kom, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet tilkendte en række klager opsættende virkning i juli.

Alle klagepunkter blev efterfølgende afvist af nævnene i deres endelige afgørelser den 14. december. Afgørelserne stadfæstede, at projektets naturbeskyttelse var fuldt ud tilfredsstillende, og at lokalplan og miljørapport fortsat er gældende. Det betyder også, at myndighedernes tilladelser til det indledende jordarbejde og nedrivning af det tidligere vandrehjem fortsat gælder.

Fælledby kan derfor genoptage den såkaldte grundmodning på projektområdet og begynde at søge om byggetilladelser til opførelse af de første byggerier.

”Det har været vigtigt for os at få rettens ord for, at hele grundlaget for opførelsen af Fælledby er i orden. Det har vi nu fået, og det er vi glade for. Det betyder sammen med de seneste afgørelser fra klagenævnene, at vi nu er sikre på, at de oprindelige byggeplaner var i orden og fortsat gælder, at myndighedernes udstedte tilladelser er gyldige, og at vi kan igangsætte det fysiske arbejde på området, så snart vi er klar,” siger Fælledbys adm. direktør Erling Thygesen.

I byrettens kendelse lyder det, at forudsætningen for et byggeforbud var betinget af, at de to klagenævn endnu ikke var kommet frem til deres endelige afgørelser. Da det nu er sket, og Fælledby har fået medhold på alle punkter, har forbuddet ikke længere virkning.

--

Læs mere om byggeprocessen på siden her.