Skip to content

Fælledby kærer byrettens kendelse

25. august 2021

PRESSEMEDDELELSE: Fælledby P/S har efter grundig overvejelse valgt at kære byrettens kendelse om, at byggeforberedelserne ved Fælledby skal standses, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har truffet endelig afgørelse i de verserende klagesager. Fælledby P/S mener, at sagen har principiel betydning for både nuværende som fremtidige byudviklingsprojekter og derfor bør prøves ved en ny instans.

Fælledby P/S standsede arbejdet umiddelbart efter byrettens kendelse d. 17. august 2021, og siden da har maskinerne ved Fælledby stået stille. Inden da havde Københavns Kommune og deres advokat, Horten, vurderet, at de oprindelige tilladelser til nedrivning af det tidligere vandrehjem samt den indledende grundmodning på størstedelen af området stadig lovligt kunne udnyttes.

Umiddelbart inden byrettens afgørelse kom der ligeledes et svar fra klagenævnene om, at der ikke var nedlagt påbud mod igangværende arbejder på Fælledby. Disse svar indgik ikke i sagen i byretten, og byrettens afgørelse endte med, at Fælledby fik forbud mod at udnytte kommunens tilladelser.

Hos Fælledby P/S giver denne uenighed mellem de offentlige myndigheder og byretten en generel utryghed omkring, hvad rammerne er for anvendelse af myndighedernes tilladelser, frem til den endelig afgørelse fra klagenævnene foreligger.

Direktør for Fælledby P/S, Erling Thygesen, kalder sagen for ”principiel” og siger:

”Fælledby P/S har hele tiden udviklet området ved Amager Fælled efter de forskrifter og vejledninger, vi har modtaget fra kommunen og Miljøstyrelsen. Alligevel er vi nu endt i limbo mellem de tilladelser, vi har fra kommunen, og byrettens kendelse. Derfor skal sagen prøves i landsretten, så vi – og andre bygherrer – kan være helt sikre på, hvad vi må og hvad vi ikke må, både i nuværende og fremtidige byudviklingsprojekter.”

Der er endnu ikke faldet endelig afgørelse i de klagesager, som er baggrunden for nævnenes meddelelse om opsættende virkning. Fælledby P/S fortsætter den tætte dialog med myndighederne om behovet for yderligere dokumentation af naturbeskyttelsen i projektet. Klagerne blev indsendt af foreningen Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening tilbage i marts 2021.

Fælledby P/S kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor lang tid projektet bliver forsinket, og hvad det betyder for projektets tidsplan og økonomi.

--

Pressekontakt: Simon N. Madsen, Fælledby P/S, Tlf. 31980380