Skip to content

Grundmodningen og nedrivningsarbejdet fortsætter

15. juli 2021

Kommunens advokat har vurderet, at arbejdet med nedrivning af det tidligere vandrehjem samt den indledende grundmodning på størstedelen af området kan genoptages.

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet meddelte i sidste uge Københavns Kommune, at nævnene havde tildelt to klager såkaldt opsættende virkning. Forvaltningen og deres advokat, Advokatpartnerselskabet Horten, har herefter gransket, hvad den opsættende virkning betyder for de handlemuligheder, som Fælledby P/S har.

Forvaltningen i Københavns Kommune har nu meddelt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, at den opsættende virkning ikke gælder de tilladelser, som allerede er givet. Det er bl.a. tilladelse til nedrivning af det tidligere vandrehjem og arbejdet med den såkaldte grundmodning på det lysåbne område, som indebærer komprimering af jordlagene, påfyldning af ny jord og forberedelse til at etablere forsyningsledninger. På den baggrund har projektselskabet nu valgt at genoptage disse arbejder.

Forvaltningen kan imidlertid ikke udstede byggetilladelser i den nuværende situation, og derfor er selve opførelsen af de kommende boliger på området stadig sat i bero.

Der er endnu ikke faldet endelig afgørelse i klagesagerne, men Fælledby P/S følger fortsat myndighedernes anvisninger.