Skip to content

Boligbyggeri sættes på pause

8. juli 2021

Planklagenævnet og Miljø- & Fødevareklagenævnet har meddelt, at igangværende byggeaktiviteter skal standses.

Nævnene har meddelt, at deres igangværende klagebehandling får såkaldt opsættende virkning. Det betyder, at al byggeaktivitet på området skal standses indtil videre. Fælledby P/S følger myndighedernes anvisninger.