Skip to content

Sidste etape af paddebeskyttelsen begynder

17. juni 2021

Etablering af nye levesteder for fredede padder fortsætter i projektområdets nordøstlige krat. Krattet afsøges grundigt og nænsomt, inden området frigives til anlægsarbejde.

Opdateret d. 18. juni.

Projektets biologiske rådgivere vil i den kommende tid etablere paddehegn og opsamlingssteder for padder i den nordøstlige side af projektområdet. Her skal også etableres fire nye levesteder i den nordligste del af krattet, som bliver bevaret i hele byggeperioden. Forud for arbejdet etableres et byggepladshegn, som afskærmer den del af krattet, der skal bevares.

Der bliver ikke fældet eller ryddet i krattet under opsætning af byggepladshegnet, som bliver et trådhegn. Al arbejde i krattet vil foregå ved håndkraft og med håndholdt værktøj. Ude på selve stien vil en del af arbejdet foregå fra en mindre maskine.

Arbejdet udgør endnu en del af projektselskabets samlede indsats for at beskytte områdets dyreliv mest muligt i byggefasen. Når denne etape er afsluttet til august, vil hele projektområdet være tømt for fredede padder, og paddehegn langs områdets grænser vil forhindre, at de kan bevæge sig ind på byggepladsen.

Alle tilladelser er i hus
Projektselskabet har i forbindelse med arbejdet indhentet alle de nødvendige myndighedstilladelser, herunder en særlig tilladelse til at etablere byggepladshegn i form af et trådhegn gennem krattet, før de biologiske undersøgelser begynder. Selve arbejdet med at etablere hegnet bliver også tilset af en biolog.

Klik på kortet for at se det i større format og læs mere om den samlede indsats for paddebeskyttelsen.

Efter hegn og opsamlingssteder er etableret, går biologer i gang med at afsøge området for de såkaldte bilag IV-arter, herunder stor vandsalamander. Afsøgningen finder sted i minimum 25 dage med daglige undersøgelser og tilsyn med opsamlingssteder. De fredede padder bliver flyttet til de nye levesteder uden for hegnet.

Afventer byggemodning til ynglesæsonen er slut
På længere sigt skal den sydlige del af krattet fældes for at gøre klar til såkaldt grundmodning af området, mens den nordlige del af krattet bevares. Dette arbejde bliver først sat i gang, når fuglenes ynglesæson er afsluttet midt i august. Grundmodningen indebærer bl.a. rydning af krat og regulering af terræn forud for arbejdet med at nedlægge forsyningsledninger i jorden.

 

Læs mere om resultatet af paddebeskyttelsens første etape her.

Læs mere byggeprocessen her.