Skip to content

Komprimering af jorden sikrer ensartet bæreevne forud for byggeri

4. juni 2021

Både undergrunden og jordens toplag bliver komprimeret ved gennemprøvede metoder, som tilsammen sikrer ensartet og robust jord at bygge på. Arbejdet forestås af en speciel kran, som ankom til byggepladsen i uge 22.

Inden anlægsarbejdet på de første byggefelter i Fælledby for alvor kan gå i gang, skal jorden komprimeres. Komprimeringen er nødvendig for at sikre, at ujævnheder i undergrunden fjernes og jordens bæreevne bliver ensartet og robust. Komprimeringen sker ved hjælp af en specialbygget kran, som foretager en såkaldt dynamisk dybdekomprimering ved hjælp af tunge lodder, som presser jorden sammen udvalgte steder på byggefeltet.

Komprimeringsmetoden er udviklet for over 50 år siden af det franske firma Menard, som er verdensførende inden for netop jordkomprimering. Derfor er det også Menard, som er valgt til at udføre komprimeringen for Fælledbys projektselskab.

Den specielle kran har en samlet vægt på mellem 150 og 200 ton og kommer derfor kun som ”samlesæt”. Kranen fylder syv lastbiler, som ankommer til byggefeltet i uge 22. Herefter bliver kranen samlet på stedet og klargjort til arbejdet. Senere i processen ankommer endnu en kran af samme type til byggepladsen.

Forud for arbejdet med de tunge maskiner er hele området blevet gennemgået af biologer for at flytte eventuelle eksemplarer af særligt beskyttede padder. Padderne flyttes til nyoprettede levesteder nord for byggefeltet og er en del projektselskabets samlede indsats for at passe på områdets dyreliv i byggefasen.

Læs mere om paddebeskyttelsen på byggefeltet her.