Skip to content

Første etape af paddeindsamling afsluttet og anlægsarbejdet begynder

28. maj 2021

Indsamlingen af padder på størstedelen af byggepladsen er nu afsluttet efter grundig afsøgning i april og maj. Derfor er det lysåbne areal nu frigivet til, at anlægsarbejdet kan gå i gang.

Fælledby P/S har særligt fokus på at beskytte områdets fredede padder, og vi er nu færdige med at lede efter padder på byggepladsens lysåbne areal. Vi indsamler padderne forud for byggearbejdet for at flytte dem til nye levesteder. Vi har afsøgt hele det lysåbne areal i april og maj - blandt andet ved hjælp af små spande, som har fungeret som opsamlingssted for padderne med dagligt tilsyn.

Vi har fundet og flyttet et enkelt eksemplar af spidssnudet frø, men ingen eksemplarer af stor vandsalamander. Det lysåbne areal er derfor nu frigivet til anlægsarbejde, som betyder, at bl.a. gravemaskiner og kran kan begynde at arbejde på området.

Indsamling fortsætter i det nordøstlige krat
I juni går vi i gang med at indsamle padder på den sidste del af projektområdet, som er områdets nordøstlige krat. Dette område ligger stadig uden for byggepladshegnet. Vores biologiske undersøgelser har vurderet, at stor vandsalamander primært vil holde til i krattet og ikke på det lysåbne areal.

Vi har opsat et paddehegn omkring byggepladsen, som beskytter padder fra at bevæge sig ind på området under anlægsarbejdet. Uden for paddehegnet har vi etableret et stendige, der er bygget særligt til at padderne kan raste og overvintre. Fra stendiget har padderne fri adgang ud til resten af fælleden, mens paddehegnet på ”bagsiden” forhindrer padderne i at bevæge sig ind på byggepladsen.

Vores paddebeskyttelse består af:

  • 1560 meter paddehegn
  • 60 opsamlingssteder for padder
  • 430 meter stendige med 10 frostfrie vinterrastesteder
  • 4 træbunker med levesteder

Når byggeriet er afsluttet, bliver paddehegnet taget ned. Paddebeskyttelsen er konstrueret efter tæt dialog med miljørådgivere og i henhold til særlige krav fra Miljøstyrelsen og Københavns Kommune, som også fører tilsyn med arbejdet.

Klik og læs mere om byggeprocessen her.