Skip to content

Fire selskaber udvalgt til at bygge almene boliger på Vejlands Kvarter

30. oktober 2020

Boligselskaberne fsb, Bo-Vita, KAB og DFB/Domea.dk er udpeget til at stå i spidsen for Vejlands Kvarters godt 500 almene boliger i København. I udvælgelsen af selskaberne er der lagt vægt på evnen til at kunne løfte kvarterets høje ambitioner om bæredygtighed, fællesskab, natur og træbyggeri.

 

De beboere, der flytter ind i Amagers nye, kommende bydel, Vejlands Kvarter, bliver en del af en mangfoldig bydel med fokus på sociale fællesskaber og med adgang til områdets grønne omgivelser. I alt skal der opføres omkring 500 almene boliger, svarende til en fjerdedel af bydelens samlede boligkvadratmeter, som vil fordele sig på både familieboliger, plejeboliger og en almen storbylandsby med boliger for socialt sårbare mennesker.

Bydele_Vejland-2

Efter planen vil boligerne blive bygget over de næste seks til ti år, og By & Havn og PensionDanmark har nu fundet de fire samarbejdspartnere, som skal indgå i det videre arbejde med at realisere boligerne. I By & Havn er der allerede stor erfaring med alment byggeri. Godt halvdelen af de 3.695 almene boliger, der er opført i København fra år 2000 til 2018, er bygget i By & Havns byområder. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro, og hun glæder sig over, at der nu er fundet dygtige samarbejdspartnere til Vejlands Kvarter.

"Vejlands Kvarter bliver et helt særligt kvarter, hvor fællesskab og natur er omdrejningspunktet for udviklingen af området. Vi har oplevet en stor interesse for at bygge almene boliger på Vejlands Kvarter, og de fire valgte kandidater har vist stor idérigdom og alsidighed - og så er de ligesom os klar til at gå forrest, når det gælder bæredygtighed, og noget så unikt, som at blive en del af Københavns første bydel med træ som det gennemgående byggemateriale."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN.

Det bliver Bo-Vita, der skal opføre områdets plejeboliger, mens KAB skal løfte visionen om Vejlands Kvarters almene storbylandsby. Den såkaldte ’storbylandsby’ skal være et mix af almindelige familieboliger og mindre sociale boliger, hvor psykisk sårbare mennesker, der fx tidligere har levet på gaden, kan få et trygt hjem og et unikt fællesskab med de øvrige beboere. Vejlands Kvarters øvrige almene familieboliger, der fordeler sig rundt i området, skal fsb og DFB/Domea.dk opføre, og boligerne kommer til at variere i størrelse og karakter.

Placering2

Det er By & Havn og PensionDanmark der står bag udviklingen af Vejlands Kvarter. PensionDanmarks direktør Marius Møller glæder sig over udvælgelsen, og at projektet nu får nogle meget kvalificerede samarbejdspartnere med ombord, der kan løfte de samme visioner, som der er for områdets private boliger.

"Blandingen af almene og private DGNB-guldcertificerede boliger på Vejlands Kvarter sikrer en mangfoldig beboersammensætning, hvor også de private boliger er til priser, som den studerende, sygeplejersken og håndværkeren kan betale. Private studieboliger muliggør en fortsat udvikling af København som studieby og kan sammen med private familieboliger være med til at sikre den fremtidige jobskabelse for danske og internationale virksomheder. De private fællesskabsboliger kommer til at facilitere temaer som madlavning, natur og fritidsaktiviteter og er en efterspurgt boligform, der er med til at reducere ensomhed."

DIREKTØR MARIUS MØLLER, PENSIONDANMARK

Boligselskaberne er udpeget på baggrund af en interessetilkendegivelse og en dialogrunde. Og alle de selskaber, som har budt ind på opgaven, har fremvist eksempler på tidligere byggerier og deres idéer til at kunne understøtte ambitionen om et sammentømret fællesskab i bydelen og det særlige sociale aspekt i forhold til plejeboligerne og de sociale/skæve boliger.

De fire udvalgte boligselskaber vil nu blive inviteret ind i et tværfagligt samarbejde om den videre udvikling af Vejlands Kvarter, den såkaldte integrerede designproces, hvor også projektets arkitekter, Stadsarkitekten, totalentreprenører, øvrige rådgivere og projektselskabet for Vejlands Kvarter sidder med.

Igangsættelsen af det almene byggeri er afhængig af godkendt lokalplan og VVM for Vejlands Kvarter. Det er forventningen, at endelig lokalplan og VVM vil blive forelagt politikerne i Københavns Borgerrepræsentation primo 2021.

Pia Nielsen, direktør i fsb siger:
”Det er en fantastisk mulighed, fsb har fået. Ikke nok med at vi skal bidrage til den blandede by med almene familieboliger og vores store erfaring med fællesskaber. Vi går også et skridt videre og træder ind i en form for pionerarbejde, hvor natur og bæredygtighed har en altdominerende rolle.”

Jan Hyttel, organisationsbestyrelsesformand i Bo-Vita siger:
“Jeg er glad for, at Bo-Vita har fået mulighed for at bidrage til udviklingen af Vejlands Kvarter med vores gode erfaring med at bygge plejeboliger. Det her er et helt særligt projekt, og for os en unik mulighed for at bygge på en spændende byggegrund. Vi glæder os til at indtænke de gode tanker om natur og bæredygtighed i projektet, og jeg håber vi også her vil lykkedes med at bygge nogle gode og flotte plejeboliger.”

Pia Von Benzon, der tiltræder som formand i DFB i slutningen af november, siger:
”Vi vil rigtig gerne være med til at gøre Vejlands Kvarter til en mangfoldig ’storbylandsby’. Et sted for mennesker med forskellige udfordringer, forudsætninger og talenter. Et bæredygtigt boligområde såvel socialt som miljømæssigt, hvor der er vægt på fællesskab og hvor også naboer til kvarteret og andre udefra vil oplever det som et naturligt sted at komme og nyde naturlivet.”

 

FAKTA OM VEJLANDS KVARTER

  • Vejlands Kvarter er et nyt byudviklingsområde ved Vejlands Allé i København.
  • Når Vejlands Kvarter er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 2.000 boliger, hvoraf godt 500 skal være almene boliger.
  • Projektselskabet stiller krav om, at de almene boliger overvejende skal opføres som træbyggeri.
  • En stor del af Vejlands Kvarter blev for godt fire år siden lokalplanlagt til campingplads.
  • På dele af Vejlands Kvarter ligger i dag et vandrerhjem, Copenhagen Danhostel.
  • Visionen er nu at omdanne området til Københavns første bydel med træ som gennemgående byggemateriale.
  • Byggeriet af de almene boliger vil ske etapevis. Nabolag C med familieboliger ventes at kunne påbegyndes i løbet af 2021. Dernæst følger plejeboliger og storbylandsby omkring 2022, og de resterende familieboliger i nabolag B i løbet af 2024. Tidsplanen er det tidligst forventede scenarie, og afventer godkendt lokalplan for området.
  • Det er endnu ikke muligt at skrive sig op til boligerne.