Skip to content

Udvikling af Vejlands Kvarter klar til politisk behandling

15. juni 2020

Visionerne om at blive Københavns første bydel i træ med grønne, landskabelige overgange mellem by og Amager Fælleds åbne naturlandskab fastholdes i forslag til lokalplan og miljøvurdering (VVM), som Københavns Kommune har offentliggjort i dag for Vejlands Kvarter på Amager.

 

Vejlands Kvarter er et nyt byudviklingsområde ved Vejlands Allé i København. Områdets kommende beboere vil få mulighed for at bo med direkte adgang til Amager Fælleds natur og finde fællesskaber i en ny slags fællesskabsboliger, på byens centrale pladser eller i det lokale naturformidlingscenter.

På byggefeltet ligger i dag et vandrerhjem, og en stor del af området blev for godt fire år siden planlagt til at skulle have været campingplads. I stedet er det nu visionen at omdanne området til Københavns første bydel med bæredygtigt træ som gennemgående byggemateriale, mens facaderne bl.a. bliver grønne og baseret på genbrugsmaterialer.

Lokalplan for Fælledby

Arkitektforslaget fra Henning Larsen Architects vandt i december 2019 konkurrencen om en masterplan for Vejlands Kvarter, og dagens offentliggørelse af forslag til lokalplan og miljøvurderinger er en stor milepæl i det videre arbejde med at realisere masterplanens visioner. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

"Vejlands Kvarter er et banebrydende udviklingsprojekt, som tager udgangspunkt i Amager Fælleds natur og særkende. Lokalplanforslaget sætter rammerne for det videre arbejde, og vi er meget glade for, at vi med det her forslag vil kunne fastholde visionerne om et bæredygtigt kvarter, hvor fællesskaber og natur er de centrale pejlemærker for udviklingen af området."

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN

Vejlands Kvarters byggefelt udgør 18,1 hektar, hvor af 6,3 hektar skal være sammenhængende natur- og friarealer. Størrelsesmæssigt svarer det cirka til Ørstedparken i Indre København, som er 6,5 hektar. For at sikre ambitionen om et bæredygtigt kvarter ønsker By & Havn og PensionDanmark at bæredygtighedscertificere området efter den såkaldte DGNB-standard. Målet er at certificere bykvarteret til højeste bæredygtighedsniveau - som er platin – og bygningerne til guld-niveau.

Direktør i PensionDanmark, Marius Møller, har store forventninger til projektet

"Bæredygtigt byggeri har i mange år været et fokusområde for PensionDanmark. Det er helt essentielt, at vi går sammen i partnerskaber om at udvikle sammenhængende bæredygtige byområder, som Vejlands kvarter. Det nye kvarter vil blive et fyrtårn i forhold til, hvordan man bygger bykvarterer med træ og kan være med til at bane vejen for endnu mere bæredygtig byudvikling i fremtiden."

DIREKTØR MARIUS MØLLER, PENSIONDANMARK

Projektets miljøvurderingerne, som er offentliggjort i dag sammen med forslag til lokalplan, belyser de konsekvenser og påvirkninger af omgivelserne, som byggeriet vil have. I den forbindelse vil der blandt andet blive krav om afværgeforanstaltninger i forhold til naturen, og der vil også blive set på muligheden for et byggepladshegn, der kan skærme områdets omkringliggende natur.

Anne Skovbro siger på denne baggrund:

”Det vil altid have konsekvenser at bygge et bykvarter op fra bunden. Og derfor har vi gjort os umage for at høre både eksperter og borgere om udviklingen. Den offentliggjorte miljøvurdering beskriver en proces, hvor vi i byggefasen kan reducere påvirkningen af den omkringliggende natur, og hvordan vi på sigt kan genskabe naturen i området. Det har ligget os meget på sinde i hele processen, og vi ser frem til at fortsætte dialogen."

_4

Forud for forslag til lokalplan og VVM har By & Havn og PensionDanmark løbende inviteret til følgegruppemøder og borgermøder, hvor borgere og foreninger har haft mulighed for at komme med input til områdets masterplan. Der er inviteret til et nyt følgegruppemøde tirsdag den 16. juni 2020 med fokus på de videre visioner for projektet. Det er ambitionen, at borgere og foreninger m.fl. igen vil blive inddraget i projektet, når forslag til lokalplan har været i offentlig høring og endelig lokalplan er vedtaget.

 

FAKTA: Visionerne for Vejlands Kvarter

 • Træ som gennemgående byggemateriale, mens facader bliver i fx tegl, genbrugsmaterialer eller begrønnede facader.
 • Fælleshuse og byttecentraler
 • Naturformidlingscenter
 • Grønne gårdrum med fælledbeplantning
 • Fællesskabsboliger
 • Almene boliger (25 procent af det samlede boligareal)
 • Landskabelige overgange mellem by og fælleden
 • Parkeringshuse ved indgang til kvarteret, men også p-pladser inde i kvarteret
 • Folkeskole og to daginstitutioner
 • Dagligvarebutik

 

FAKTA: Forventet tidsplan for Vejlands Kvarter

 • Lokalplan og miljøvurderinger til behandling i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. juni 2020
 • Efterår 2020 Københavns Kommune gennemfører offentlig høring af lokalplan og VVM.
 • Primo 2021 endelig lokalplan og VVM til politisk behandling i Københavns Borgerrepræsentation

Du finder forslag til lokalplan og miljøvurderinger på Københavns Kommunes hjemmeside under Teknik- og Miljøudvalgets dagsordener og referater